W poniedziałek 14 listopada br. żołnierze 7. batalionu kawalerii powietrznej w ramach przemieszczenia się na poligon realizowali szkolenie taktyczne, którego jednym z etapów było wykonanie skoku szkolno-bojowego. 

Zajęcia rozpoczęły się od przetransportowania kawalerzystów na jedno z lotnisk, gdzie po wcześniejszym przygotowaniu nastąpił przerzut żołnierzy metodą spadochronową na poligon w Nowej Dębie samolotami CASA C295 oraz M-28 Skytruck z 8. Bazy Lotnictwa Transportowego w Krakowie.

Na wcześniej wyznaczonym miejscu kawalerzyści poszczególnych szwadronów desantowali się z samolotu CASA C295  z wysokości 300 metrów na spadochronach okrągłych typu AD-95, natomiast zrzut każdego z pododdziałów został poprzedzony desantowaniem zasobników transportowych  ZT-100 z wysokości 150 metrów. Następnie, skacząc ze średniej wysokości, wylądowali żołnierze skaczący na spadochronach tunelowych AD-2000. Każdy żołnierz wykonywał skok z zasobnikiem indywidualnym.

Kawalerzyści po wylądowaniu przemieścili się do punktów zbiórki po desantowaniu, gdzie nastąpiło uszczegółowienie dalszych zadań i przejście do realizacji zajęć ogniowych, którymi były m.in. strzelania sytuacyjne.

Poligon dla żołnierzy 7. batalionu kawalerii powietrznej potrwa kolejne dwa tygodnie. W jego trakcie kawalerzyści doskonalić będą swoje umiejętności ogniowe i taktyczne.