CBOS przeprowadził sondaż na temat stosunku Polaków do przyjmowania do kraju uchodźców. Ponad połowa badanych jest przeciwna.

54% Polaków nie chce przyjmowania w Polsce uchodźców z krajów objętych konfliktami zbrojnymi.

40% badanych nie widzi problemu w udzieleniu schronienia uchodźcom. Jednak w tej grupie badanych 36% respondentów uważa, że uchodźcy powinni wrócić do swojego kraju tak szybko, jak tylko będzie to możliwe.

Przychylnie na temat osiedlania się w Polsce uchodźców na stałe wypowiada się jedynie 4% badanych.

W porównaniu z badaniami z zeszłego roku niechęć do przyjmowania uciekinierów z terenów objętych konfliktami zbrojnymi wzrosła o 11%.

Analitycy CBOS widzą wpływ ataków terrorystycznych na stosunek do przyjmowania uchodźców.