Polskie jabłka zostały dopuszczone do importu do Chin.  Na stronie internetowej Generalnego Urzędu Nadzoru nad Jakością, Inspekcji i Kwarantanny Chińskiej Republiki Ludowej (AQSIQ) została opublikowana lista zatwierdzonych sadów oraz pakowalni, co jest równoznaczne z otwarciem chińskiego rynku dla polskich jabłek.

Chińscy inspektorzy AQSIQ byli pod wrażaniem standardów technologii uprawy, jak również wykorzystania metod integrowanej ochrony i integrowanej produkcji jabłek.

W ocenie chińczyków stosowanie takiego systemu wpływa na wysoką jakość uzyskiwanego produktu, w szczególność poprzez zmniejszenie ilości zużytych środków ochrony roślin, a równocześnie wywiera pozytywny wpływ na środowisko naturalne – czytamy na stronach Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

CZYTAJ WIĘCEJ: Co przyniosła Polsce wizyta prezydenta Chin

Jest to jak dotąd najszybciej przeprowadzony proces negocjacyjny w celu dopuszczenia świeżych owoców lub warzyw do chińskiego rynku wśród wszystkich państw członkowskich UE – podaje Ambasada RP w Chinach.

Starania o uzyskanie zezwolenia na import jabłek do Chin trwały od wczesnej wiosny 2014 roku.

W bieżącym sezonie zostały zarejestrowane i objęte stosownymi kontrolami przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa 453 sady oraz 135 pakowalnie.

CZYTAJ WIĘCEJ: Świat pokochał polskie jabłka