W Hamburgu obyło się spotkanie z Tadeuszem Płużańskim. Historyk mówił o ” Ludobójstwie ludności polskiej na Kresach” Organizatorem wykładu był Klub „GP” Hamburg oraz Hamburg II. 

Tadeusz M. Płużański to syn Tadeusza Płużańskiego (1920-2002), filozofa, pedagoga, poety, więźnia obozu w Stutthof (nr 10525), członka AK i WiN, współpracownika rtm. Witolda Pileckiego, skazanego na 3-krotną karę śmierci zamienioną na dożywocie. Tadeusz Płużański w 1990 doprowadził do anulowania wyroków ze sprawy Pileckiego, jego syn konsekwentnie ujawnia zbrodniarzy z UB i SB. 

Zapraszamy do obejrzenia wykładu Tadeusza Płużańskiego