Trybunał Konstytucyjny zbada nowelizację tzw. małej ustawy medialnej - ustawy  o radiofonii i telewizji z 30 grudnia 2015 roku.

Na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara i posłów, 13 grudnia 2016 o 9.30 TK zbada tzw. małą ustawę medialną. 

Ustawa zakłada wygaśnięcie mandatów obecnych władz Telewizji Polskiej i Polskiego Radia.

Spotkaniu przewodniczyć będzie Andrzej Rzepliński - prezes TK. Sędzią - sprawozdawcą będzie sędzia TK Marek Zubik.