W Jaworowie zakończył się okres szkolenia indywidualnego żołnierzy ukraińskiego 1. Batalionu 80. Brygady Aeromobilnej – podaje 6. Brygada Powietrznodesantowa. 

Polscy instruktorzy z 6 Brygady Powietrznodesantowej wraz z instruktorami amerykańskimi i litewskimi, prowadzili szkolenie kompanii broni ciężkiej z zakresu terenoznawstwa, taktyki oraz posługiwania się bronią indywidualną. W środę, czyli w ostatni dzień tego etapu szkolenia, z jego przebiegiem zapoznał się dowódca wojsk amerykańskich w Europie gen. Ben Hodges, wizytujący amerykańskich żołnierzy, skierowanych do pełnienia obowiązków służbowych na Ukrainie – czytamy na portalu.

Szkolona kompania zostanie podzielona na 4 plutony specjalistyczne (pluton przeciwpancerny, przeciwlotniczy, ciężkich karabinów maszynowych oraz pluton granatników automatycznych), po czym rozpocznie szkolenie z zakresu obsługi broni zespołowej, z naciskiem na umiejętne wykorzystanie jej w walce.