Piotr Gliński podsumował swój rok w ministerstwie. Omówiono też projekt „Niepodległa”

  

Podsumowanie roku działalności od objęcia teki ministra, plany na przyszłość oraz program „Niepodległa” to najważniejsze tematy konferencji prasowej, która odbyła się w środę w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W konferencji wziął udział wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński oraz wiceminister Jarosław Sellin.

Wzrost wydatków na kulturę, rozwój przemysłów kreatywnych, budowa Muzeum Historii Polski na warszawskiej Cytadeli, przekształcenie niektórych instytucji kultury, zmiany legislacyjne oraz wieloletni program „Niepodległa 2018” - to wybrane priorytety ministra kultury Piotra Glińskiego.

Misją MKiDN jest stworzenie opartego o dobre prawo, stabilne finansowanie, silne instytucje kompletnego systemu zapewniającego ochronę dziedzictwa narodowego i rozwój polskiej kultury jako podstawowego składnika polskiej tożsamości i wspólnoty politycznej.

– mówił minister podczas środowej konferencji.

Wicepremier przedstawił dziewięć podstawowych celów polityki kulturalnej, które były realizowane przez ostatni rok, i które będą realizowane w przyszłości:

1. Stabilizacja bytowa środowisk twórców i instytucji kultury.
2. Podniesienie poziomu oferty i jakości funkcjonowania kultury w Polsce
3. Rozwój kompetencji kulturalnych społeczeństwa polskiego
4. Kształtowanie świadomości społecznej i wzmacnianie pozycji wspólnoty politycznej
5. Wzbogacanie kultury popularnej elementami kultury wysokiej
6. Rozwój obywatelskiego uczestnictwa w kulturze (wsparcie inicjatyw oddolnych)
7. Rozwój wolności artystycznej i pluralizmu twórczego
8. Rozwój przemysłów kreatywnych
9. Promocja kultury polskiej zagranicą.

Wzrost wydatków

W 2016 roku nastąpił spory wzrost wydatków na kulturę – do poziomu 3 889 mln zł, a w przyszłym roku będzie to suma 4 126 mln zł. W tym roku zwiększono o 5 proc. kwotę na wynagrodzenia pracowników instytucji kultury, których płace przez kilka lat były zamrożone. Planuje się jeszcze nieznaczne podwyżki. Minister Gliński zapowiedział, że o 10 proc wzrosną płace niedocenianych do tej pory pracowników archiwów.

Dobra wiadomość dla twórców

Prof. Gliński zapowiedział też przywrócenie w 2018 roku twórcom kultury zabrane im odliczenia 50 proc. kosztów uzyskania przychodu. W ramach nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od 1 stycznia 2013 roku ograniczono uprawnienie twórców do zastosowania ryczałtowych 50-procentowych kosztów uzyskania przychodów.

Polityka historyczna

Priorytetem ministra jest zakończenie do 2018 roku dwóch ważnych muzeów: Muzeum Historii Polski w warszawskiej Cytadeli  oraz Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Prof. Gliński przypomniał, że w ciągu ostatniego roku utworzono kilka nowych muzeów: Muzeum Piaśnica – oddział Muzeum Stuthoff w Sztutowie; Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku (powstałe z połączenia Muzeum Westerplatte i Wojny Obronnej 1939 oraz Muzeum II Wojny Światowej) czy Muzeum Domu Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej.

CZYTAJ WIĘCEJ: Nowa siedziba Muzeum Historii Polski ma być gotowa za dwa lata. Tak będzie wyglądać

Minister podkreślił, że część instytucji kultury podlegać będzie przekształceniom. Status państwowych instytucji kultury zyskają m.in. Państwowe Wydawnictwo Muzyczne, Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku Białej i Państwowy Instytut Wydawniczy (w 2017 roku). Powołano też m.in. Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego. W kontekście wątpliwości co do zaangażowania ministerstwa w finansowanie budowy Świątyni Opatrzności Bożej, minister podkreślił, że są to inwestycje na Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, które będzie miało siedzibę nad sanktuarium.

Polacy zapytani o osoby, które odegrały najważniejszą rolę w historii naszego narodu odpowiadają jednogłośnie, że to Jan Paweł II oraz Józef Piłsudski. Czy tak wybitni Polacy nie zasługują na to by mieć swoje muzeum?


– pytał retorycznie prof. Gliński.

Szef resortu kultury zaznaczył również, że w Świątyni będą się odbywały koncerty.

Zainwestowaliśmy w stworzenie wspaniałej akustyki. Będzie ją można ocenić już w najbliższy piątek, podczas koncertu oratorium "Przymierze" Michała Lorenca z okazji otwarcia Świątyni.

- kontynuował minister.

Kolejnym przedsięwzięciem resortu, o którym mówił prof. Gliński, jest ogłoszony kilka miesięcy temu konkurs na scenariusz fabularnego filmu historycznego.

Programy i ważne wydarzenia międzynarodowe

Rozwój sektorów kreatywnych, Edukacja dla dzieci, Miejsca pamięci narodowej za granicą czy Kultura popularna to istotne programy ministerstwa. W dalszym ciągu prowadzone będą również już istniejące, jak Kultura dostępna czy Kultura cyfrowa. Minister Gliński wspomniał też o organizacji nadchodzących dwóch niezwykle ważnych wydarzeń międzynarodowych: prestiżowego dla naszego kraju EXPO International w Łodzi w 2022 r. oraz 41. Sesji Komitetu Światowego UNESCO w Krakowie.

Wieloletni Program Rządowy „Niepodległa”

Druga część środowej konferencji poświęcona była Wieloletniemu Programowi Rządowemu „Niepodległa”, który zakłada przygotowanie oraz przeprowadzenie obchodów upamiętniających wydarzenia związane z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. 8 listopada rząd przyjął informację dotyczącą realizacji tego programu.

Wszystko wskazuje na to, że to nasz rząd będzie realizować obchody 100. rocznicy niepodległości Polski w roku 2018. Dlatego wczoraj Rada Ministrów przyjęła kierunkowe wskazania związane z realizacją programu wieloletniego „Niepodległa” i powołała pełnomocnika rządu do spraw realizacji tego programu

– mówił Sekretarz Stanu Jarosław Sellin.

Wiceminister zaprezentował wyniki badań Narodowego Centrum Kultury i TNS, z których wynika, że zdaniem Polaków więcej nas dzieli niż łączy. Większość twierdzi też, że ważne jest by być patriotą, a za najważniejsze święto narodowe uważa się Dzień Odzyskania Niepodległości 11 listopada.

Celem głównym programu wieloletniego jest wzmocnienie poczucia wspólnoty obywatelskiej Polaków i jeszcze silniejsze budowanie instynktów państwowotwórczych. Wieloletni Program Rządowy „Niepodległa” będzie realizowany w latach 2017-2021. Jego struktura składać się będzie z trzech priorytetów. Pierwszy - to duże projekty ogólnopolskie realizowane przez narodowe instytucje kultury oraz inne resorty, a także wojewodów. Drugi – to programy partycypacyjne i dotacyjne, których celem jest jak najszersze włączenie Polaków w przeżywanie obchodów, wzmocnienie lokalnych programów obchodów, ukazanie kontekstu regionalnego. Trzeci priorytet to program zagranicznych obchodów i działań międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem krajów Europy Środkowo-Wschodniej, z którymi wspólnie obchodzimy stulecie.

Logo "Niepodległej"

Na zakończenie konferencji zaprezentowano logo obchodów stulecia odzyskania niepodległości, wyłonione w wyniku konkursu przeprowadzonego przez Narodowe Centrum Kultury. Wybrany znak oparty został na słowie „Niepodległa”, pochodzącym z oryginalnego rękopisu Marszałka Józefa Piłsudskiego.


fot. mat.pras.
Wczytuję ocenę...

Promuj niezależne media! Podaj dalej ten artykuł na Facebooku i Twitterze

Źródło: niezalezna.pl

Tagi

Wczytuję komentarze...

Nagrody BohaterONy 2019 r. wręczone

/ https://bohateron.pl/o-nas/nasze-nagrody/

  

22 osoby, firmy, instytucje i organizacje zostały wyróżnione Nagrodą BohaterONy 2019 im. Powstańców Warszawskich podczas Gali w Teatrze Wielkim w Warszawie. Nagrodę Specjalną otrzymali Zofia Pilecka-Optułowicz i Andrzej Pilecki.

W środę w warszawskim Teatrze Wielkim odbyła się Gala pierwszej edycji Nagrody BohaterONy 2019 im. Powstańców Warszawskich. W wydarzeniu uczestniczyli m.in.: powstańcy warszawscy, członkowie Kapituły Nagrody i Komitetu Honorowego projektu, przedstawiciele partnerów, polskiego rządu, dyplomacji, samorządów, wojska, policji, a także reprezentacji polskich spółek i mediów.

Decyzją Kapituły Nagrody i internautów łącznie wyróżniono 22 osoby, firmy, instytucje i organizacje w 7 kategoriach. Komitet Organizacyjny Nagrody przyznał także Nagrodę Specjalną – za wytrwałość w dążeniu do prawdy oraz podtrzymywanie pamięci o rtm. Witoldzie Pileckim, który stał się dla nas symbolem niezłomności i odwagi - Zofii Pileckiej-Optułowicz i Andrzejowi Pileckiemu, dzieciom rtm. Witolda Pileckiego.

List do uczestników uroczystości skierował wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński, który jest przewodniczącym Kapituły Nagrody.

"Niezmiernie żałuję, że nie mogę osobiście uczestniczyć w dzisiejszej Gali, podczas której poznamy laureatów nagrody BohaterONy 2019 im. Powstańców Warszawskich"

- napisał szef resortu kultury w liście odczytanym przez wiceminister kultury Wandę Zwinogrodzką.

Przypomniał, że "organizowana od kilku lat kampania BohaterON – włącz historię konsekwentnie powiększa swój zasięg". "Z wielkim uznaniem obserwuję, jak akcja pisania listów, pocztówek, laurek do Powstańców Warszawskich angażuje coraz więcej – w szczególności młodych – ludzi. Ta społeczna inicjatywa niesie ze sobą ogromną wartość edukacyjną, kształtując w jej uczestnikach świadomość historyczną i narodową" - ocenił wicepremier.

Gliński dodał, że jako minister kultury i dziedzictwa narodowego z radością objął funkcję przewodniczącego kapituły przyznającej tegoroczne nagrody. "Firmy, osoby bądź instytucje, które wyjątkowo przyczyniły się do popularyzacji wiedzy o historii Polski, zostaną wyróżnione w siedmiu kategoriach. Wszystkim laureatom składam najserdeczniejsze gratulacje" - napisał.

"Państwa zaangażowanie jest tym bardziej godne docenienia, że nie ma przecież wymiaru utylitarnego. Nie spodziewacie się Państwo żadnych osobistych korzyści, chcecie po prostu przysłużyć się Rzeczpospolitej, dokładając swoją cegiełkę w wymagającym procesie budowania patriotyzmu wśród kolejnych pokoleń Polaków"

- podkreślił.

Wicepremier Gliński zwracając się do Powstańców Warszawskich napisał: "bez Was nie byłoby nas dziś tutaj". "Oddajemy dziś hołd całemu Waszemu pokoleniu – pokoleniu młodych ludzi, którzy, nie oglądając się na tak cenną przecież wartość własnego życia, 1 sierpnia 1944 r. stawili czoła niemieckiej machinie wojennej" - zaznaczył minister kultury.

Nagroda BohaterONy 2019 im. Powstańców Warszawskich została ustanowiona przez Fundację Rosa i Fundację Sensoria – organizatorów ogólnopolskiej kampanii BohaterON – włącz historię! – w celu wyróżnienia tych, których aktywność w 2018 roku w szczególny sposób promowała wiedzę o historii Polski z lat 1918–89 oraz edukację historyczno-patriotyczną.


Spośród zgłoszonych blisko 200 kandydatów do wyróżnienia Komitet Organizacyjny Nagrody wybrał po pięciu nominowanych w siedmiu kategoriach: dziennikarz, firma, instytucja, nauczyciel, organizacja non-profit, osoba publiczna i pasjonat. O tym, kto zostanie laureatem Złotych, Srebrnych i Brązowych BohaterONów, zdecydowała Kapituła Nagrody składająca się z przedstawicieli polskiego rządu, historyków, osób publicznych, przedstawicieli środowisk kombatanckich oraz ambasadorów kampanii BohaterON – włącz historię!. Ponadto, na podstawie wyników głosowania internautów w każdej kategorii przyznano Złotego BohaterONa Publiczności.

W kategorii "dziennikarz" Złotego BohaterONa otrzymał Tadeusz Płużański (Telewizja Polska, Polskie Radio); Srebrnego - Tomasz Wolny (TVP2); Brązowego - Piotr Kuśmierzak (Polsat News). Złotego BohaterONa Publiczności odebrał Tomasz Wolny.

W dziedzinie "firma" nagrodzeni zostali: Złotym BohaterONem - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo; Srebrnym - Przewozy Regionalne POLREGIO; Brązowym - TOM-TECH. Złoty BohaterON Publiczności przyznano Polskiemu Koncernowi Naftowemu ORLEN.

Złotego BohaterONa w kategorii "instytucja" przyznano Instytutowi Pileckiego, Srebrnego - Narodowemu Banku Polskiemu, Brązowego - Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej. Publiczność uhonorowała Narodowy Bank Polski.

W kategorii "nauczyciel" Złoty BohaterON otrzymał Przemysław Szot (Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 1 w Brzegu Dolnym); Srebrny - Ludmiła Fabiszewska (Miejskie Przedszkole nr 2 im. Juliana Tuwima w Aleksandrowie Łódzkim); Brązowy - Adam Czarniawski (Technikum Informatyczne SCI w Szczecinie). Nagrodę publiczności odebrał Przemysław Szot.

Złotym BohaterONem w kategorii "Organizacja non-profit" wyróżniona została Fundacja Willa Jasny Dom; Srebrnym - Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej; Brązowym - Fundacja PZU. Publiczność nagrodziła Fundację Generał Elżbiety Zawackiej.

W dziedzinie "osoba publiczna" Złotego BohaterONa otrzymał Dariusz "Maleo" Malejonek; Srebrnego - dr Karol Nawrocki; Brązowego - Filip Chajzer, który również odebrał Złotego BohaterONa Publiczności.

W kategorii "pasjonat" nagrodę Złoty BohaterON otrzymał Patrick Ney; Srebrny - Mikołaj Kaczmarek; Brązowy - Piotr Jeżółkowski. Złotego BohaterONa Publiczności otrzymał Mikołaj Kaczmarek. Ney powiedział, że ma nadzieję, iż jest "dowodem na to, że nie trzeba być ani Polakiem, ani polskim bohaterem, aby kochać Polskę i działać na rzecz upamiętnienia polskich bohaterów i ofiar".

 

Wczytuję ocenę...

Promuj niezależne media! Podaj dalej ten artykuł na Facebooku i Twitterze

Źródło: niezalezna.pl, PAP


Wczytuję komentarze...

Nasza strona używa cookies czyli po polsku ciasteczek. Korzystając ze strony wyraża Pan/i zgodę na używanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przeglądarki. Jeśli chce Pan/i, może Pan/i zmienić ustawienia w swojej przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.


Strefa Wolnego Słowa: niezalezna.pl | gazetapolska.pl | panstwo.net | vod.gazetapolska.pl | naszeblogi.pl | gpcodziennie.pl