W dniu 9 listopada br. na strzelnicy Jeżewo będący na etapie szkolenia indywidualnego elewi III turnusu służby przygotowawczej wzięli udział w zajęciach ze szkolenia strzeleckiego.

Zajęcia ogniowe w ramach których żołnierze uczyli się prowadzić skuteczny ogień na celność i skupienie do celów stałych realizowane były z wykorzystaniem karabinków szturmowych kbs Beryl. Ponadto w czasie zajęć prowadzone były dodatkowe punkty nauczania, gdzie elewi doskonalili swoje umiejętności w zakresie m.in.przygotowania broni do strzelania, rozkładania i składania broni oraz wykorzystania indywidualnych środków obrony przed skażeniami.

III turnus służby przygotowawczej organizowany w oparciu o 1. batalion kawalerii powietrznej w Leźnicy Wielkiej realizowany jest od września. Jak dotychczas żołnierze brali udział w intensywnym szkoleniu praktycznym, po wcześniejszym teoretycznym przygotowaniu. Elewi uczą się i doskonalą swoje umiejętności nie tylko w zakresie regulaminów, lecz także w zakresie m.in. taktyki, obrony przed bronią masowego rażenia, szkolenia inżynieryjno-saperskiego oraz medycznego i prawnego.

W najbliższych dniach elewów czekają egzaminy, począwszy od wychowania fizycznego poprzez test z wiedzy teoretycznej, a następnie z umiejętności strzeleckich, taktycznych oraz regulaminów.
Po zaliczonych egzaminach żołnierzy czeka ostatni okres szkolenia, którym jest etap szkolenia specjalistycznego – informuje 25. Brygada Kawalerii Powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego.