Donald Trump wygrał wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. Jednak zwycięstwo Republikanów jest tym bardziej spektakularne, że biorą władzę również w Kongresie Stanów Zjednoczonych. Będą mieli większość i w Senacie i w Izbie Reprezentantów.
 
Hillary Clinton jeszcze w trakcie liczenia głosów zadzwoniła do Donalda Trumpa i pogratulowała zwycięstwa. O jej losie przesądził wynik z Pensylwanii, który zagwarantował Trumpowi 274 głosy elektorów (do wygrania wyborów potrzebne było minimum 270).
 
Na niezalezna.pl prowadzimy relacje w związku z wyborami prezydenckimi. Informowaliśmy o najważniejszych wydarzeniach począwszy od otworzenia lokali wyborczych. W nocy podawaliśmy wyniki spływające z kolejnych stanów.

Jak informowaliśmy Republikanie przejęli Izbę Reprezentantów (z ang. United States House of Representatives) – niższą izbę Kongresu Stanów Zjednoczonych. Republikanie uzyskali 224 mandaty, a Demokraci 164. Obie partie niemal całkowicie zdominowały Izbę Reprezentantów, dlatego w wyborach liczą się praktycznie jedyne kandydaci tychże ugrupowań.
 
CZYTAJ WIĘCEJ: Prezydent Trump na Twitterze

Niższa izba liczy 435 członków, którzy są wybierani w wyborach powszechnych, w okręgach jednomandatowych. Kadencja Izby Reprezentantów trwa 2 lata. Zgodnie z Konstytucją USA izba obraduje co najmniej raz w roku. W praktyce w trakcie kadencji odbywają się dwie sesje trwające od stycznia do lipca.

Przewodniczący Izby Reprezentantów – spiker - wybierany jest przez partię posiadającą większość w Izbie i z niej się wywodzi. Spiker Izby jest drugą po wiceprezydencie osobą, która przejmuje obowiązki Prezydenta USA w wypadku, gdyby nie mógł ich podjąć wiceprezydent.Kongres Stanów Zjednoczonych (ang. United States Congress) składa się z dwóch izb. To najwyższy organ przedstawicielski i zasadniczy organ władzy ustawodawczej w Stanach Zjednoczonych. W jego skład oprócz Izby Reprezentantów wchodzi jeszcze, Senat.

Senat Stanów Zjednoczonych (ang. United States Senate) liczy 100 senatorów, wybieranych na 6-letnią kadencję. Wybory do Senatu odbywają się jednak co 2 lata. W każdych Amerykanie głosują na 1/3 składu izby. W myśl Konstytucji przewodniczącym Senatu jest wiceprezydent.
 

Zarówno w jednej jak i drugiej izbie obowiązuje ordynacja większościowa.

W wyborach Republikanie zdobyli dodatkowych sześć mandatów, w związku z czym ma większość w wyższej Izbie.