Komisja śledcza ds. Amber Gold przedstawiła w październiku listę osób, które mają zostać przesłuchane do stycznia 2017 roku. Jako pierwsza – na 8 listopada – została wezwana prokurator-referent Barbara Kijanko. To ona prowadziła sprawy w pierwszej fazie postępowania po zawiadomieniu Komisji Nadzoru Finansowego.
 
Prokurator jednak od czerwca przebywa na zwolnieniu lekarskim. Dziś nie pojawiła się na przesłuchaniu, nie przedstawiła zwolnienia lekarskiego.
 

Wezwanie na komisję odebrała 25 października. W piątek 4 listopada pełnomocnik Kijanko przesłał do sekretariatu komisji śledczej ds. Amber Gold samą informację o jej nieobecności.

Komisja podjęła uchwałę wzywającą do okazania kserokopii zwolnienia lekarskiego oraz wystąpiła do Zakładu Medycyny Sądowej w Szczecinie, by biegły zweryfikował stan Barbary Kijanko i ocenił, czy może ona zeznawać przed komisją śledczą.