Złożenie zawiadomienia do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zapowiedzieli eksperci Instytutu Ordo Iuris. Chodzi o zarzuty dotyczące stosowania przez portal społecznościowy Facebook praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Jednocześnie Ordo Iuris wzywa osoby poszkodowane przez działania Facebooka o zgłaszanie się do Instytutu.

Cała sprawa ma związek z informacjami dotyczącymi usuwania i blokowania treści dotyczących Marszu Niepodległości.

- Minione dwa tygodnie obfitowały w medialne doniesienia dotyczące praktyki stosowanej przez portal społecznościowy Facebook polegającej na prewencyjnym usuwaniu plakatu i innych treści promujących odbywający się 11 listopada w Warszawie Marsz Niepodległości. Wydarzenie to ma patriotyczny charakter, a jego organizatorami są stowarzyszenia i inne podmioty, które legalnie działają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto administracja profilu Facebook doprowadziła do usunięcia lub czasowej blokady osobistych kont wielu użytkowników, jak również stron kilku dużych inicjatyw i organizacji społecznych organizujących lub wspierających wspomniany marsz. Choć usuwanie materiałów uzasadniane było walką z tzw. „mową nienawiści”, często dotyczyło grafik o charakterze stricte patriotycznym, pozbawionych jakichkolwiek kontrowersyjnych treści. Usunięcie profili odbyło się w niewielkich odstępach czasu, zaledwie dwa tygodnie przed planowanym wydarzeniem. Pozwala to przypuszczać, że działania te mogły zakłócić organizację Marszu Niepodległości. Co istotne, równocześnie portal (wbrew postanowieniom własnego regulaminu) pozwala na funkcjonowanie na nim treści promujących totalitarną ideologię komunizmu czy stanowiących jawną obrazę uczuć religijnych, pomimo zgłaszania ich jako naruszających regulamin Facebooka i polskie prawo – informuje w komunikacie Instytut Ordo Iuris.

Eksperci Instytutu podkreślają, że pod wpływem nacisków wywieranych na administrację Facebooka, wiceprezes oddziału tej firmy na region Europy, Afryki i Bliskiego Wschodu poinformował wczoraj wieczorem o przywróceniu profilu organizatorów Marszu Niepodległości. Jednocześnie stwierdzono, że „niemal wszystkie pozostałe zablokowane w ostatnim czasie konta użytkowników i zamieszczone przez nich materiały pozostają nieaktywne”.

Ordo Iuris chce, by Facebookiem zajął się Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

- W ocenie ekspertów Instytutu „Ordo Iuris” działanie Facebooka stanowi naruszenie zbiorowych interesów konsumentów, o których mowa w przepisie art. 24 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, a także nadużycie pozycji dominującej na rynku serwisów społecznościowym, zakazane przez art. 9 tej ustawy. W najbliższych dniach Instytut skieruje do Prezesa UOKiK zawiadomienie, w którym przedstawi szczegółową argumentację prawną w tym zakresie, wnosząc o zakazanie portalowi tych praktyk i wyciągnięcie wobec niego konsekwencji administracyjnych – czytamy w komunikacie.