Na terenie Cytadeli Warszawskiej znaleziono groby co najmniej 80 osób, m.in. sprzed lat 30. XIX w. oraz z okresu drugiej wojny światowej. Archeolodzy natrafili na nie podczas badań poprzedzających budowę nowej siedziby Muzeum Wojska Polskiego.

Pierwsze ludzkie szczątki odkryto już na początku października, a o znalezisku zawiadomiono żandarmerię, prokuraturę, a także biegłego antropologa, który ocenił, że „nie leżą (one) w ziemi dłużej niż 60 lat”. Na czaszkach nie odkryto śladów po kulach ani innych narzędziach, które mogłyby spowodować zgon, dlatego pozwolono na kontynuację prac.

Jednak po kilku dniach dalszych prac przy murze obronnym odkryto kolejne duże skupisko kości ludzkich. W związku z tym prace zostały przerwane i konserwator stołeczny zalecił zmianę nadzoru archeologicznego na ratownicze badania wykopaliskowe.

– powiedziała kierująca pracami archeologicznymi Marzenna Kasprzycka. Jak zaznaczyła, w miejscu znalezienia szczątków funkcjonował w XVII i XVIII w. cmentarz ewangelicki, który został zniszczony podczas budowy Cytadeli.

W ocenie specjalistów znalezione szczątki pochodzą najprawdopodobniej z tego cmentarza. Archeolodzy odkryli m.in. grób dziecka i grób kobiety, w którym znaleziono medalik z wizerunkiem św. Teresy z Avili, wybity w 1622 r. w Rzymie.


Ponadto odkryto także pięć grobów zbiorowych również pochodzą sprzed 1834 r. To oznacza, że nie można ich wiązać z okresem funkcjonowania Cytadeli jako twierdzy i więzienia. „W jednym z tych grobów znaleziono dwa krzyżyki prawosławne, niestety żadnych innych przedmiotów w tych grobach nie było” - mówiła Kasprzycka.

Kolejnym znaleziskiem na terenie budowy Muzeum Wojska Polskiego był pojedynczy grób żołnierza polskiego, najprawdopodobniej z 1939 r. Przy jego szczątkach zachowały się guziki munduru Wojska Polskiego, które były używane właśnie pod koniec lat 30. XX wieku. 

Po przeprowadzeniu badań archeologicznych znalezione szczątki trafią do antropologa, a następnie zostaną pochowane na jednym z warszawskich cmentarzy.

Odkrycie wstrzymało dalszą budowę wjazdu do nowej siedziby Muzeum Wojska Polskiego.

Budowę Muzeum Wojska Polskiego i Muzeum Historii Polski uważamy za bardzo ważne dla Warszawy i Polski, chcemy, żeby były wielkimi wydarzeniami w dziejach muzealnictwa i świadomości historycznej Polaków. Będziemy kontynuować te inwestycje, kiedy tylko będzie to możliwe

– powiedział wiceminister obrony narodowej Wojciech Falkowski.

Cytadela Warszawska ma stać się siedzibą Muzeum Wojska Polskiego i Muzeum Historii Polski.