Amerykańskie organizacje paramilitarne stworzyły oddolny ruch kontroli wyborów. Wyznaczone przez nie osoby stale monitorują strony do głosowań w poszukiwaniu jakichkolwiek uchybień – podaje brytyjska agencja Reuters.com.

Po doświadczeniach ostatnich głosowań, w wyborach prezydenckich w USA i podejrzeń o możliwość sfałszowania wyborów, obywatele zdecydowali się wziąć sprawy w swoje ręce. Liczne organizacje paramilitarne chcą osobiście dopilnować, aby nie doszło do fałszerstw podczas wyborów, które odbędą się za kilka dni.

Jest to ostatnia szansa, aby uratować Amerykę przed ruiną

- powiedział Chriss Hill z organizacji Three Percent Security Force.

Na co dzień paramilitarne organizacje w USA organizują ćwiczenia strzeleckie oraz trening walki wręcz. Tym razem nie szykują się jednak do wojny, ale do wyborów.

Organizacje paramilitarne wezwały swoich członków,aby bronili praw jednostki w obliczu zwiększającej się władzy rządu federalnego i pilnowali uczciwości podczas wyborów. Stworzyły oddolny ruch kontroli wyborów a poprzez  wyznaczone osoby stale monitorują przepieg głosowania w poszukiwaniu nieprawidłowości.