Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN nawiązało współpracę z oddziałem Wspólnoty Polskiej w Katowicach. W ramach X edycji akcji „Podaruj znicz na Kresy” Instytut dofinansował zakup trzech tysięcy zniczу, a także sprzętu do porządkowania Cmentarza Janowskiego we Lwowie. Odwiedzając groby naszych bliskich, pamiętajmy wszyscy również o grobach bohaterów, którzy polegli za wolną Polskę z rąk okupantów i funkcjonariuszy reżymu komunistycznego. Już teraz wieńce na grobach „Inki” i „Zagończyka” od prezesa IPN dr. Jarosława Szarka złożyli na ich grobach przedstawiciele gdańskiego oddziału IPN: dr Karol Nawrocki i Krzysztof Drażba.

Biuro otrzymuje bardzo wiele zgłoszeń dotyczących wymagających opieki polskich grobów w kraju i za granicą. Na przyszły rok zaplanowano już remonty miejsc kaźni Polaków – robotników przymusowych i więźniów niemieckich obozów na terenie Niemiec i Szwecji. Ponadto rozpoznano blisko 40 miejsc na Ukrainie, w których spoczywają żołnierze Wojska Polskiego, polegli w 1939 roku, oraz ofiary zbrodni bojówek komunistycznych, nacjonalistycznych i represji NKWD.

W kraju Biuro zamierza natomiast objąć opieką groby ofiar Grudnia 1970 – nie tylko te, które spełniają wymogi ustawy o grobach i cmentarzach wojennych, ale także groby rodzinne. 

Przypomnijmy, iż w grudniu 1970 r., gdy władze PRL użyły przeciwko protestującym robotnikom wojska, zginęło 45 osób.

Lista ofiar i lokalizacja ich grobów.