Trwa zjazd delegatów PZPN. Mają wybrać nowego prezesa związku. Po decyzji delegatów, że wybory prezesa PZPN odbędą się systemem elektronicznym jedyny konkurent obecnego prezesa Zbigniewa Bońka, Józef Wojciechowski wycofał się z wyborów.

- Skoro będą elektroniczne, nie wezmę w nich udziału - powiedział Józef Wojciechowski. 

Wojciechowski forsował tradycyjną metodę - wrzucanie kartek do urny. Uważał że tzw. maszynki czyli odmienny sposób zbierania głosów, nie sprzyjają przejrzystości.

Zbigniew Boniek wydaje się spokojny o wynik wyborów.

- Po czterech latach rządzenia wchodzę na tę salę z wielką satysfakcją - powiedział wchodząc na zjazd związku.