Instruktorzy skoków spadochronowych, dowódcy kompanii oraz piloci pokazowi –€“ to tylko część wojskowych, którzy otrzymają wyższe dodatki od Ministerstwa Obrony Narodowej.
 
Jak podaje portal polska-zbrojna.pl, celem wprowadzenia wyższych dodatków jest zmotywowanie żołnierzy dowodzących operacjami wojsk specjalnych, instruktorów, dowódców, nawigatorów oraz pilotów pokazowych do podwyższania kwalifikacji oraz pełnienia jak najdłuższej służby. Projekt przygotowany przez MON zakłada, że wspomniany dodatek będzie wliczany do składek emerytalnych.

Obecnie na wypłatę dodatków dla żołnierzy zawodowych MON przeznacza 190 mln zł co trzy miesiące. Po wprowadzonych zmianach, wydatki MON-u wzrosną o około 18,3 mln zł rocznie. Projekt nowelizacji rozporządzenia trafił do uzgodnień międzyresortowych.