Trybunał Konstytucyjny nie ma pieniędzy na wypłaty dla pracowników. - Istnieje zagrożenie, że osoby uprawnione nie dostaną należnych wypłat w listopadzie i grudniu  tego roku, aczkolwiek przez cały rok czynimy starania o uzyskanie pomocy ze strony rządu - powiedział wiceprezes TK, sędzia Stanisław Biernat na posiedzeniu Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. 

Dzisiaj sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka za wstrzymaniem prac nad zaopiniowaniem budżetu TK na 2017 r. Wniosek przewodniczącego komisji posła Stanisława Piotrowicza o odsunięciu prac nad budżetem TK, poparło 18 posłów. Posłowie Platformy Obywatelskiej byli przeciw. Polityków opozycji poparł obecny na posiedzeniu wiceprezes TK Stanisław Biernat. 

Wcześniej Biernat przedstawił założenia budżetu TK na 2017 rok. W rubryce wydatki założono kwotę 33,5 mln zł. To o prawie 3 mln więcej niż w 2016 roku.

Większe wydatki w projekcie budżetu wynikają m.in. z tego , że projekt zakłada waloryzacje zarobków sędziów TK. Wynika ona z ustawy o TK - mówił Biernat. 

Sędzia Biernat poinformował komisję, że w 2017 roku będzie 31 osób jako sędziowie TK w stanie spoczynku.

- Na to potrzebna kwota 7 mln zł - powiedział sędzia. 

Później wiceprezes TK ujawnił, że TK ma poważne kłopoty finansowe. 

Należy podkreślić, że w budżecie TK na 2016 rok (...) w dziale obowiązkowe ubezpieczenia społeczne zostały zredukowane środki na wypłatę uposażeń sędziom w stanie spoczynku i świadczeń rodzinnych o 1 mln 40 tys. zł. A zatem w 2016 roku możemy dokonać należnych wypłat za 10 miesięcy, a nie 12 miesięcy. Po prostu nie mamy pieniędzy na wypłaty w listopadzie i grudniu bieżącego roku. Istnieje w związku z tym zagrożenie, że osoby uprawnione nie dostaną należnych wypłat w listopadzie i grudniu  tego roku aczkolwiek przez cały rok czynimy starania o uzyskanie pomocy ze strony rządu w postaci dotacji z rezerwy ogólnej budżetu. Ale jak dotąd bez rezultatu. Ostatni nasz list do pani premier w tej sprawie został wysłany kilka dni temu - powiedział Stanisław Biernat.