Wiesław Janczyk – sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów napisał do szefa MSZ. Wnosi, by resort zaskarżył do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej decyzję Komisji Europejskiej o zatrzymaniu podatku handlowego w Polsce.
 
W lipcu Sejm przyjął rządową ustawę o podatku od sprzedaży detalicznej. Zakłada wprowadzenie dwóch stawek podatku handlowego – 0,8 proc. od przychodu między 17 mln zł a 170 mln zł miesięcznie i 1,4 proc. od przychodu powyżej 170 mln zł miesięcznie.

We wrześniu Komisja Europejska zakwestionowała obowiązujący w Polsce od początku poprzedniego miesiąca podatek handlowy.
 
Ministerstwo Finansów zapowiedziało, że wykorzysta wszelkie kroki traktatowe w sporze z Komisją Europejską.
Wiceminister MF Wiesław Janczyk w liście do Witolda Waszczykowskiego zwrócił się o zaskarżenie decyzji KE.
 

„W związku z otrzymaną za pośrednictwem prezesa UOKiK informacją o podjęciu przez KE decyzji o wszczęciu postępowania w sprawie pomocy państwa "Podatek od sprzedaży detalicznej w Polsce", przewidzianego w art. 108 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), w której Komisja nakazuje zawieszenie stosowania podatku, zwracam się z wnioskiem o podjęcie działań mających na celu zaskarżenie nakazu zawieszenia stosowania podatku do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej”

– pisze wiceminister w liście do szefa MSZ.
 
Sekretarz stanu podał, że w resorcie procedowany jest projekt zmieniający ustawę o podatku od sprzedaży detalicznej. Zakłada, by przepisy ustawy weszły w życie od stycznia 2018 roku. To przesunięcie terminu wejścia w życie, pozwoliłoby wydać Komisji Europejskiej ostateczną decyzję o zgodności tego podatku z zasadami udzielania pomocy publicznej.