Poseł Krystyna Pawłowicz złożyła do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji skargę na „Fakty” TVN. Polityk domaga się, aby Rada oceniła zgodność z prawem, ustawą o radiofonii i telewizji oraz warunkami koncesji treści przekazywanych w wieczornym serwisie informacyjnym nadawanym na antenie TVN.

W piśmie, do którego treści dotarł portal niezalezna.pl, prof. Krystyna Pawłowicz zwraca uwagę, że zgodnie z ustawą o radiofonii i telewizji „audycje lub inne przekazy nie mogą propagować działań sprzecznych z prawem, z polską racją stanu oraz postaw i poglądów sprzecznych z moralnością i dobrem społecznym, w szczególności nie mogą zawierać treści nawołujących do nienawiści”.

Poseł Krystyna Pawłowicz podkreśla także, że w świetle obowiązujących przepisów koncesję można cofnąć, jeśli rozpowszechnianie programu poważnie zagraża m.in. bezpieczeństwu państwa lub narusza normy dobrego obyczaju. Koncesję cofa się, jeśli nadawca „rażąco narusza warunki określone w ustawie lub w koncesji”.

Koncesja nr 230 z 18 września 2013, udzielona przez KRRiT dla TVN S.A., która nadaje informacyjny program „Fakty”, w swej części I p. 5, nakłada na TVN S.A. obowiązek „rzetelnego i obiektywnie informowania, komentowania (…) wydarzeń krajowych (…), tak by zapewnić odbiorcom zdobycie wiedzy i orientacji w kwestiach społecznych, gospodarczych i politycznych”.  

W skardze do KRRiT poseł Krystyna Pawłowicz przedstawia również wybrane przykłady z kilku ostatnich wydań „Faktów” TVN, w okresie 30 września- 24 października 2016, które jej zdaniem trudno uznać za wypełnienie obowiązku „rzetelnego i obiektywnego informowania i komentowania”.

Efektem permanentnej stronniczości i konsekwentnej pogardy dla posłów i przedstawicieli obecnych władz w materiałach informacyjnych w „Faktach” TVN, jest, iż czuję się osobiście, podobnie jak inni posłowie PiS, obiektem nieustannego zaszczuwania. Czuję się zagrożona, tym bardziej, że „organizowane” przez „Fakty” akcje agresji przeciwko nam i nienawiści stwarzają realne zagrożenie i pobudzają do agresji widzów ze środowisk obecnej opozycji. Otrzymujemy groźby i zapowiedzi podpalania biur poselskich, mimo, iż zostaliśmy wybrani do Sejmu w demokratycznych wyborach. Mimo iż jesteśmy posłami wybranymi w demokratycznych wyborach, w programach „informacyjnych” „Fakty” TVN jesteśmy obiektami permanentnego „przemysłu pogardy”, aktów napadów medialnych, kłamstw, aktów nienawiści, chamstwa i braku kultury oraz demoralizowania opinii publicznej, w tym dzieci – które propaguje TVN w programach „Fakty”, czym narusza warunki swej koncesji, ustawę o radiofonii i telewizji oraz konstytucję. „Fakty” TVN stwarzają atmosferę, która pobudzić może przeciwników obecnej władzy do działań tych, jakich dopuścił się Cyba na panu Rosiaku, asystencie posła PiS kilka lat temu, czyli do zbrodni. W związku z powyższym proszę Pana Przewodniczącego o interwencję i podjęcie stosownych działań, leżących w zakresie Pana kompetencji
– czytamy w piśmie prof. Krystyny Pawłowicz do przewodniczącego KRRiT.