20 października 1655 roku hetman wielki litewski Janusz Radziwiłł wraz ze swoim stryjecznym bratem, koniuszym wielkim litewskim Bogusławem, podpisali w Kiejdanach umowę, która ostatecznie oddawała pod protekcję Karola Gustawa - króla Szwecji – Wielkie Księstwo Litewskie. Jednocześnie wyrażono zgodę na detronizację Jana II Kazimierza. 

Inwazja wojsk Karola Gustawa na ziemie Rzeczypospolitej – zwana potopem szwedzkim – rozpoczęła się w roku 1655 r. i stała się jednym z najtragiczniejszych wydarzeń w dziejach narodu polskiego, przede wszystkim dlatego, że zbiegła się w czasie z agresją Moskwy, zachęconej do działania w obliczu słabości Rzeczypospolitej, zdruzgotanej powstaniem Chmielnickiego. Jednocześnie pokazał „potop” niewydolność organizacyjną państwa polskiego oraz nielojalność czy wręcz zdradę kilku ważnych osobistości.

Jedną z nich właśnie był Janusz Radziwiłł – hetman wielki litewski – który w obliczu najazdu szwedzkiego postanowił sprzymierzyć się z agresorem, oddając mu pod protekcję całe ziemie Wielkiego Księstwa Litewskiego. Umową podpisaną w Kiejdanach 20 października 1655 r. ostatecznie wbił nóż w plecy Rzeczypospolitej i przyczynił się bezpośrednio do dalszych porażek i kapitulacji kolejnych terenów. 

Dopiero powrót Jana Kazimierza w 1656 r. i mozolna walka o odbicie Polski z rąk szwedzkiego najeźdźcy zażegnała konflikt i pozwolił odbudować zniszczony ciężką wojną kraj.