"Wicearszałek Borusewicz nie zostanie odwołany ze swojej funkcji, ale ze względu na moje utracone zaufanie do niego nie będzie prowadził obrad." - powiedział marszałek Senatu Stanisław Karczewski podczas konferencji prasowej.

Decyzję argumentował tym, że Bogdan Borusewicz nie dopełnił pewnych czynności i nie poczuwa się do winy z tego powodu.

Oficjalnie Bogdan Borusewicz został zatem odsunięty od prowadzenia obrad Senatu.