Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni. dr Mirosław Różański zapoznał dowódców jednostek wojskowych z zatwierdzoną przez Ministra Obrony Narodowej koncepcją najważniejszego przyszłorocznego ćwiczenia sił zbrojnych pod kryptonimem Dragon-17.

Kiedyś Dragon kojarzył się tylko z wojskami lądowymi. Odchodzimy od stereotypów i podczas planowanych manewrów będzie ćwiczone współdziałanie wszystkich rodzajów sił zbrojnych w środowisku międzynarodowym – przyznał gen. Różański, cytowany przez oficjalny portal DG RSZ. Oprócz lądowców, sił powietrznych, marynarki wojennej i wojsk specjalnych, mocno zaangażowane będą także jednostki obrony terytorialnej. Zaplanowane dla nich zostaną specjalne zadania w ramach działań operacyjnych. 

Miejscem przyszłych działań będzie cała Polska. Żołnierze podczas Dragon-17 będą korzystali z całej dostępnej infrastruktury poligonowej oraz innych, niezwiązanych z wojskiem miejsc w kraju – podaje DG RSZ. 

Jak czytamy na portalu, głównym ćwiczącym podczas najważniejszych przyszłorocznych manewrów będzie 12. Dywizja Zmechanizowana ze Szczecina. Współdziałać z nią będą inne jednostki operacyjne, obrona terytorialna, układ pozamilitarny z organizacjami proobronnymi włącznie. Do udziału zostaną również zaproszeni inni członkowie NATO oraz państwa partnerskie.

Celem ćwiczenia będzie praktyczne zgrywanie sił, podległych Dowódcy Generalnemu do wykonywania zadań w ramach operacji obronnej prowadzonej we współdziałaniu z wojskami OT. Wśród zadań planowanych do realizacji podczas Dragon-17 będą m.in. prowadzenie ognia połączonego, pokonywanie przeszkód wodnych, ewakuacja rannych, desantowanie, działania przeciwdywersyjne, cyberobrona, itp.– informuje Dowództwo Generalne.