Z okazji 115. rocznicy narodzin rotmistrza, odbyły się ogólnopolski konkurs literacki i międzynarodowy konkurs na plakat poświęcony postaci walecznego Polaka. Oba przedsięwzięcia w ramach projektu  „Rotmistrz Pilecki Bohater Niezwyciężony” zostały objęte honorowym patronatem prezydenta Andrzeja Dudy. Laureaci odbiorą nagrody ufundowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (konkurs literacki) i Ministerstwo Obrony Narodowej (konkurs graficzny) podczas uroczystej gali 19 listopada, a  zwycięskie plakaty będzie można podziwiać już od jutra (13 października) w Pałacu Sztuki w Krakowie. 

Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów we współpracy z krakowską Fundacją GDZIE zorganizowało i przeprowadziło Ogólnopolski Szkolny Konkurs Literacki pod hasłem „Rotmistrz Pilecki Bohater Niezwyciężony”. Zwycięzcami zostali ex aequo Patrycja Kowalczyk z Gimnazjum nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Koluszkach i Michał Janica z Gimnazjum nr 1 im. Powstańców Śląskich w Mikołowie, którzy wywalczyli dla swoich szkół m.in. tablice interaktywne. Przyznanie drugich miejsc także nie było proste i również ex aequo znaleźli się na nich: Radosław Witkowski z Gimnazjum nr 1 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie oraz Jakub Dorosz z Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Pawła II w Gliniance. Podobnie trzecie miejsce przypadło ex aequo: Adamowi Bochowi z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Ptaszkowie oraz Patrycji Sadkowskiej z Publicznego Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Mrokowie. Organizator projektu, krakowska Fundacja GDZIE, przygotowuje katalog pokonkursowy prac zwycięskich i wyróżnionych.

Autorzy prac wyróżnionych w konkursie literackim:
 
  • Bartłomiej Jaskulski z Liceum Ogólnokształcącego im. Bogusława X w Białogardzie,
  • Maria Felcyn z Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Wysokiej,
  • Adrianna Matyja z Publicznego Gimnazjum nr 2 w Samorządowym Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Adama Mickiewicza w Bełchatowie,
  • Zuzanna Kamińska z Publicznego Gimnazjum nr 15 im. Aleksego Rżewskiego w Łodzi,
  • Aleksandra Kotlarz z Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Zespole Szkół Publicznych w Mrokowie, 
  • Julia Wróbel z Gimnazjum nr 2 w Zespole Szkół nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wieruszowie.

Równolegle do konkursu literackiego odbył się Międzynarodowy Konkurs na Plakat o nagrodę Ministra Obrony Narodowej i Fundacji PZU, w którym udział wzięło 150 prac autorów z Polski, Kanady, Ekwadoru, Ukrainy, Niemiec i Japonii.  Zwycięzcą konkursu i zdobywcą głównej nagrody (10.000 PLN i nagrody rzeczowej) został Zbigniew Babiński z Elbląga. Drugie miejsce ex aequo zajęli: Wojciech Sobolewski z Warszawy i Jarosław Polkowski z Biskupca. Laureaci otrzymają po 3.000 PLN i nagrody rzeczowe. Na trzecim miejscu znaleźli się ex aequo: Grzegorz Myćka z Zielonej Góry i Lex Drewiński z Falkensee (Niemcy). Otrzymają oni nagrodę w wysokości po 2.000 PLN oraz nagrody rzeczowe.Jury jednogłośnie przyznało pierwsze miejsce Zbigniewowi Babińskiemu z Elbląga (piąty od prawej). Fot. mat.pras.
 

W opinii jurorów nagrodzone prace, proporcjonalnie do przyznanych miejsc, najlepiej realizowały wymóg czytelności przekazu przy jednoczesnym wysokim poziomie graficznym. W ten sposób odpowiadały wymogom konkursu „Rotmistrz Pilecki Bohater Niezwyciężony. Raport z Auschwitz”, niosąc zrozumiałe społeczne i historyczne przesłanie. Po uważnym rozpatrzeniu nadesłanych plakatów Jury zgodnie doszło do przekonania, że I nagrodę powinna otrzymać praca Zbigniewa Babińskiego z Elbląga. Należy podkreślić, że I nagroda jest bezapelacyjna, jako że przekaz merytoryczny jest zrozumiały, czytelny dla każdego odbiorcy, ze świetnym pomysłem i wykonaniem. Podobnie ciekawe jest ujęcie tematu u zdobywców drugiego i trzeciego miejsca 


- podkreślił przewodniczący jury konkursowego prof. Rosław Szaybo.

Nagrody ufundowane przez MEN (konkurs literacki)  i MON (konkurs graficzny) laureatom wręczane będą 19 listopada br. w Warszawie podczas uroczystej gali projektu „Rotmistrz Pilecki Bohater Niezwyciężony” współfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, Fundację PZU i Fundację PKO BP. Specjalne nagrody dla laureatów obiecał również Minister Spraw Zagranicznych, Witold Waszczykowski.

Jutro, 13 października, o godzinie 17:30, w Pałacu Sztuki na Placu Szczepańskim w Krakowie odbędzie się wernisaż 5 nagrodzonych i 14 wyróżnionych prac. Wystawie plakatów towarzyszyć będzie muzyka polskiego pianisty i kompozytora Tomasza Trzcińskiego, który specjalnie na ten dzień przyjedzie z Niemiec.

ZWYCIĘSKIE PLAKATY:

I MIEJSCE
Zbigniew Babiński, ElblągII MIEJSCE

Jarosław Polkowski, BiskupiecWojciech Sobolewski, WarszawaIII MIEJSCE

Lex Drewiński, ​Falkensee (Niemcy)Grzegorz Myćka, Zielona Góra


(mat.pras.)

CZYTAJ WIĘCEJ:

Młodzi w hołdzie wielkiemu rotmistrzowi Pileckiemu