W dniu 7 października br. w Garnizonie Łęczyca,  97 elewów służby przygotowawczej złożyło uroczystą przysięgę wojskową. Elewi szkolą się w Ośrodku Służby Przygotowawczej w 1. Batalionie kawalerii powietrznej w Leźnicy Wielkiej – informuje 25. Brygada Kawalerii Powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego. 

Uroczystość  rozpoczęła się o godz. 11.00, na placu przy Porcie Lotniczym 1. Dywizjonu lotniczego wprowadzeniem pododdziałów oraz kompanii honorowej. Po podniesieniu na maszt flagi państwowej RP, do sztandaru wystąpiły kolumny elewów, składających przysięgę. 

Następnie dowódca 25 Brygady Kawalerii Powietrznej gen. bryg. dr Stanisław Kaczyński wręczył wyróżniającym się w trakcie szkolenia żołnierzom listy gratulacyjne.

Na uroczystą przysięgę przybyli również dowódcy jednostek, wchodzących w skład 25 Brygady Kawalerii Powietrznej, prezydent miasta Tomaszowa Maz. pan Marcin Witko, przedstawiciele władz samorządowych i terytorialnych powiatów łęczyckiego i zgierskiego, burmistrzowie Łęczycy i Uniejowa oraz wójtowie gmin Łęczyca, Parzęczew i Wartkowice. Przybyli także komendanci: Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy, Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu. 

Po przysiędze elewi zaprezentowali na placu efektowny pokaz swojego wyszkolenia. Na zakończenie uczestnikom uroczystości żołnierze  szwadronu z 1bkpow. we współdziałaniu ze śmigłowcami z 1. Dywizjonu lotniczego zaprezentowali pokaz dynamiczny, a instruktorzy wykonali skoki ze spadochronem.