​Rewolucja w polskim sporcie. Byli esbecy wylatują na bruk!

Minister Sportu i Turystyki Witold Bańka przedstawił szereg zmian, których zadaniem jest zwiększenie nadzoru nad funkcjonowaniem polskich związków sportowych (pzs) i zwiększenie ich transparen

msport.gov.pl
Minister Sportu i Turystyki Witold Bańka przedstawił szereg zmian, których zadaniem jest zwiększenie nadzoru nad funkcjonowaniem polskich związków sportowych (pzs) i zwiększenie ich transparentności. Zmiany będą możliwe dzięki nowym zapisom w umowach zawieranym ze związkami sportowymi, nowelizacji ustawy o sporcie, a także ustawie o zwalczaniu dopingu w sporcie. Jedną ze zmian jest zakaz sprawowania funkcji członka zarządu pzs przez byłych funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa państwa PRL.

W ustawie o sporcie wprowadzony zostanie m.in. zakaz zasiadania w zarządzie związku sportowego osób, które posiadają akcje lub udziały w spółkach realizujących zadania na rzecz polskiego związku sportowego.  Zakaz pełnienia funkcji członka zarządu dotyczyć będzie także sytuacji, w której osoba bliska posiada akcje lub udziały w spółkach świadczących usługi na rzecz danego związku. Osoby bliskie dla członka zarządu pzs mające działalność gospodarczą nie będą mogły świadczyć usług na rzecz danego związku.

Wprowadzony zostanie również zakaz sprawowania funkcji członka zarządu polskiego związku sportowego przez byłych funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa państwa PRL, a także obowiązek składania oświadczeń lustracyjnych.

Polacy oczekują od rządzących, że polski sport będzie przejrzysty, uczciwy i będzie naszą dumą narodową. Sportowcy oczekują godnych warunków do treningu, aby reprezentować biało-czerwone barwy w uczciwej rywalizacji 

– powiedział minister Witold Bańka.

Ministerstwo Sportu i Turystyki usprawni działanie polskiego systemu antydopingowego. Nowe zapisy umów zawieranych pomiędzy Ministerstwem Sportu i Turystyki a polskimi związkami sportowymi, w tym precyzyjne umowy dotacyjne, umożliwią zwrot części środków, m.in. w sytuacji złapania zawodnika danego związku na dopingu. Ministerstwo Sportu i Turystyki wprowadzi także zasady dobrego zarządzania w polskich związkach sportowych. Od przestrzegania tych zasad zależeć będzie również wysokość finansowania danego związku.

Narzędziem, które wzmocni walkę z dopingiem w sporcie będzie ustawa o zwalczaniu dopingu w sporcie. Ustawa pozwoli na powołanie do życia Polskiej Agencji Antydopingowej, a kontrolerzy zostaną objęci ochroną taką, jak funkcjonariusze publiczni. Nowe zapisy pozwolą określić zasady współpracy Agencji z Policją, Strażą Graniczną, Służbą Celną, Żandarmerią Wojskową oraz prokuraturą w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności dyscyplinarnej za doping w sporcie. Nastąpi także zmiana przepisów karnych w zakresie dopingu w sporcie.

Sport musi być transparentny. Stosowanie dopingu przeczy zasadom fair-play. To są zachowania zasługujące na potępienie i co do tego nikt nie ma i nie powinien mieć wątpliwości. Idea sportu jest oparta na czystości rywalizacji, której doping jest cichym zabójcą. Nie ma miejsca i nie ma litości dla dopingu w Polsce, stąd decyzje w sprawie dopingowiczów będą stanowcze i jednoznaczne. Nie możemy sobie pozwolić na to, by oszuści, a takimi są dopingowicze, reprezentowali barwy naszego kraju 

– uważa minister Bańka.

 

 Źródło: msport.gov.pl

#Witold Bańka #Ministerstwo Sportu i Turystyki #esbecy #sport #oświadczenie lustracyjne

plk
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo