W dniach 4-5 października w Sopocie odbyło się spotkanie Szefów Sztabów Państw Grupy Wyszehradzkiej z udziałem szefów Sztabów Generalnych/Obrony Czech, Słowacji, Węgier i Polski.

Jak informuje Sztab Generalny Wojska Polskiego, podczas rozmów poruszone zostały tematy, dotyczące m.in. określenia możliwości współpracy Grupy V-4 w zakresie wdrażania postanowień Szczytu NATO w Warszawie i rotacyjnej obecności szkoleniowej w państwach bałtyckich w 2017 r. Omówiono również wspólną strategię szkoleń i ćwiczeń w perspektywie lat 2016-2021 oraz uzgodniono procedury opracowania corocznego wspólnego planu ćwiczeń i szkoleń (V4 MTEP).

Ważnym elementem spotkania były rozmowy na temat współpracy w zakresie rozwoju zdolności (Joint Capabilities Development Effort) i efektywne wykorzystanie inicjatyw Unii Europejskiej „Pooling and Sharing” oraz NATO Smart Defence – czytamy na portalu SG WP.