Zwrot majątków zagrabionych przez komunistów znów na tapecie

Polskie Towarzystwo Ziemiańskie (PTZ) poinformowało nas, że zwróciło się do premier Beaty Szydło o powołanie Zespołu Roboczego do spraw Reprywatyzacji.

skitterphoto.com
Polskie Towarzystwo Ziemiańskie (PTZ) poinformowało nas, że zwróciło się do premier Beaty Szydło o powołanie Zespołu Roboczego do spraw Reprywatyzacji. W opinii PTZ stanowi to „kolejny akcent naszej działalności w zakresie konsekwentnego dążenia do uchwalenia przez parlament obecnej kadencji ustawy mającej na celu uregulowanie stosunków własnościowych w Polsce”.

Celem Zespołu, usytuowanego przy Kancelarii Premiera, byłoby „wypracowanie założeń, a ostatecznie stworzenie projektu ustawy reprywatyzacyjnej”. Według PTZ powinna ona obejmować nie tylko m. st. Warszawę, ale wszystkich obywateli dotkniętych dekretami nacjonalizacyjnymi.

„Przyszła ustawa musi być efektem kompromisu, osiągniętego przez przedstawicieli administracji państwowej i organizacje reprezentujące poszkodowane przez władze komunistyczne środowiska. Liczymy na wspólne wypracowanie szczegółowych założeń na forum Zespołu”

– napisało Towarzystwo w liście do premier Szydło.

„Aktualna sytuacja pokazuje, że dalsze unikanie tego tematu nie jest możliwe ze względu na negatywne konsekwencje zarówno dla obywateli, jak i dla państwa polskiego. Uważamy, że obecnie panuje klimat społeczny sprzyjający podjęciem pracy nad ustawą reprywatyzacyjną”

– przekonuje PTZ w liście, przypominając równocześnie, że wśród poszkodowanych odebraniem ich nieruchomości przez władze komunistyczne w latach 1944-1952 znajdują się właściciele (i ich spadkobiercy) majątków przejętych w Warszawie na mocy tzw. Dekretu Bieruta; zagrabionych na mocy dekretu PKWN o tzw. reformie rolnej i inni poszkodowani: byli przemysłowcy, kupcy, aptekarze, właściciele taboru rzecznego, czy właściciele przedwojennych obligacji Skarbu Państwa.

 


Źródło: niezalezna.pl

#reprywatyzacja

MP
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo