W dniach 27-29 września br. w Centrum Szkolenia Logistyki w Grudziądzu przeprowadzono konferencję szkoleniowo-metodyczną pod kryptonimem Szkoleniowiec-16, poświęconą wspomaganiu dowodzenia i symulacji komputerowej w szkoleniu sił zbrojnych – informuje Sztab Generalny WP.

Organizatorem konferencji był Zarząd Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia – P3/P7 SG WP.

Jak czytamy na portalu SG WP, celem konferencji było poszukiwanie praktycznych możliwości implementacji systemów symulacyjnych i systemów wspomagania dowodzenia do systemu szkolenia Sił Zbrojnych RP. Spotkanie było również platformą wymiany poglądów i doświadczeń z zakresu prowadzenia ćwiczeń z wykorzystaniem systemów symulacji pola walki.

Ponadto, uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z praktycznym wykorzystaniem wybranych systemów symulacyjnych i systemów wspomagania dowodzenia. Pokaz przygotowało Centrum Wsparcia Systemów Dowodzenia DG RSZ oraz 15. Brygada Zmechanizowana (16 DZ) – podaje Sztab Generalny.

W konferencji wzięli udział m.in. przedstawiciele Dowództwa Generalnego i Operacyjnego RSZ, Żandarmerii Wojskowej oraz Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.