Jestem przekonany, że zarówno oficerowie, jak i studenci cywilni będą mieli pełną świadomość, iż ukończenie Akademii Sztuki Wojennej będzie przepustką do kształtowania ich jako elity w polskich urzędach i elity przede wszystkim w polskiej armii - powiedział minister obrony narodowej Antoni Macierewicz podczas inauguracji roku akademickiego w Akademii Sztuki Wojennej (ASzW).

Ceremonia immatrykulacji studentów pierwszego roku, w której uczestniczył także rektor-komendant oraz senat uczelni odbyła się dziś w sali konferencyjno-widowiskowej Klubu Akademii Sztuki Wojennej.

- To dla mnie zaszczyt i spełnienie wieloletnich dążeń i zamierzeń. Dziś mam możliwość uczestniczyć w inauguracji nowej uczelni wyższej Wojska Polskiego: Akademii Sztuki Wojennej, która nazwą i swoim programem nawiązuje do Wyższej Szkoły Wojennej. Uczelni, która kształciła i ukształtowała jedną z najlepszych kadr oficerskich, jakich Polska miała w okresie II Rzeczpospolitej. Cieszę się, że te marzenia dzisiaj stają się ciałem. Dziękuję ministrowi Wojciechowi Fałkowskiemu, bo to w dużej mierze jego dzieło. Decyzja o powołaniu Akademii Sztuki Wojennej była jedną z pierwszych decyzji, jakie podjąłem po objęciu stanowiska. Taka będzie armia, jacy będą polscy oficerowie - mówił minister Antoni Macierewicz.

Jeżeli chcesz pokoju, szykuj się do wojny. Chcemy pokoju. Chcemy, aby Polska była bezpieczna. Aby tak było, to kadra wojskowa musi być dobrze przygotowana do tego, by sztuka wojenna stała się rzeczywiście głównym punktem odniesienia w kształtowaniu ducha i umysłu tej kadry. Taki jest cel powołania akademii

– dodał.

W trakcie inauguracji roku akademickiego Antoni Macierewicz uroczyście wręczył indeksy studentom pierwszego roku.

Po kilku miesiącach pracy analitycznej i tej organizacyjnej nie ma wątpliwości, że zmiany w Akademii Obrony Narodowej były konieczne. Uczelnia o tak bogatej tradycji i dużym dorobku naukowym w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności w ostatnich latach zatraciła zupełnie swoją wojskową wyrazistość. Dziś mamy nowe struktury organizacyjne. W Akademii Sztuki Wojennej zostało utworzone m.in. Centrum Badań nad Bezpieczeństwem, które ma szansę stać się czołowym ośrodkiem analitycznych w obszarze bezpieczeństwa i obronności

- mówił rektor-komendant Akademii Sztuki Wojennej płk dr inż. Ryszard Parafianowicz.

Budujemy akademię na najlepszych wartościach patriotycznych i najlepszych rozwiązaniach dydaktycznych i naukowych

- podkreślił.


1 października 2016 roku rozpoczęła funkcjonowanie Akademia Sztuki Wojennej. Jej celem jest kształcenie, szkolenie i prowadzenie badań naukowych w obszarze nauk społecznych związanych z bezpieczeństwem i obronnością oraz w zgodności ze sztuką wojenną. Podstawowym zadaniem Akademii jest kształcenie i szkolenie żołnierzy na potrzeby dowództw, sztabów, instytucji, uczelni wojskowych i cywilnych związanych z obronnością państwa.