Polskie Państwo Podziemne to przykład trwania państwa siłą woli i siłą sprawczą, wbrew wszelkim zagrożeniom i wbrew wszelkim siłom, które się sprzysięgły przeciwko niemu. To jest fenomen na skalę międzynarodową. (…) Udowodniło, że Polska istnieje i nie zamierza się poddać– mówił podczas uroczystości wiceszef MON Wojciech Fałkowski. Dziś w Warszawie odbyły się obchody 77. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego.

Działało od 27 września 1939 roku i było fenomenem w ogarniętej wojną Europie.

W dzisiejszych uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz Warszawy, parlamentu, a także kombatanci, kierownictwo policji i przedstawiciele MON.

Tak jak Armia Krajowa jest częścią panteonu chwały polskiej armii, tak Polskie Państwo Podziemne pokazuje siłę ducha i siłę działania wielu pokoleń Polaków, którzy żyli na tych ziemiach - i tych utraconych, i tych dzisiaj w naszym posiadaniu

- przypomniał wiceminister obrony narodowej prof. dr hab. Wojciech Fałkowski.

Wojsko Polskie patrząc na dzieje Armii Krajowej i pokolenia Żołnierzy Niezłomnych, widzi nie tylko przykład bohaterstwa, heroizmu i chwały, ale również przykład tak jak funkcjonowało Polskie Państwo Podziemne do naśladowania w normalnym działaniu żołnierskim na co dzień

- dodał.

Podczas uroczystości z udziałem Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego oraz kombatanckich i harcerskich pocztów sztandarowych, odczytane zostały listy prezydenta RP Andrzeja Dudy oraz premier Beaty Szydło.

Polskie Państwo Podziemne kierowane było przez władze RP na uchodźstwie: prezydenta, rząd i naczelnego wodza oraz ich krajowe przedstawicielstwa. Delegatura składała się z 18 departamentów, m.in. Spraw Wewnętrznych, Informacji i Prasy, Pracy i Opieki Społecznej oraz Oświaty i Kultury. Wymiarem sprawiedliwości zajmowało się Kierownictwo Walki Cywilnej (oddzielny organ Delegatury) wraz z Cywilnymi Sądami Specjalnymi i Państwowym Korpusem Bezpieczeństwa, działała podziemna policja. Sądzono za kolaborację z okupantem i wymierzano kary, od bojkotu, chłosty, kontrybucji aż po wyroki śmierci. Odbywało się tajne nauczanie akademickie. Największym ośrodkiem tajnego nauczania akademickiego była Warszawa, gdzie na kompletach kształciło się 4,5 tys. studentów.

1 lipca 1945 r. Rada Jedności Narodowej ogłosiła przesłanie Polskiego Państwa Podziemnego, nazywane Testamentem Polski Walczącej, mówiące o Polsce wolnej, sprawiedliwej i demokratycznej.