W Sztabie Generalnym Wojska Polskiego przeprowadzono międzynarodową konferencję synchronizacji szkolenia V4+B3 Exercise Synchronization Conference 2016.

Jak informuje oficjalny portal SG WP, celem konferencji było m.in. zsynchronizowanie  przedsięwzięć szkoleniowych w ramach rotacyjnego pobytu szkoleniowego pododdziałów sił zbrojnych państw Grupy Wyszehradzkiej (V4) na terytoriach Państw Bałtyckich (B3). 

Obradom przewodniczył Zastępca Szefa Zarządu Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia – P3/P7, gen. bryg. Wojciech Kucharski. 

W spotkaniu wzięło udział ponad 30 Subject Matter Experts, SMEs, reprezentujących siły zbrojne państw Grupy Wyszehradzkiej (V4) oraz Państw Bałtyckich (B3).