Plany znoszące wizy dla obywateli Ukrainy zostały zatwierdzone przez Komisję Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE) Parlamentu Europejskiego. Komisja większością głosów poparła zniesienie wiz z Ukrainą - podaje portal parlamentu europejskiego europarl.europa.eu.

Za zagłosowało 39 europosłów, a przeciwko — 4. Jeżeli decyzję zostanie przyjęta przez Parlament Europejski i Radę UE, Ukraińcy, którzy posiadają paszport biometryczny będą mogli wjechać na teren UE bez wizy w celach biznesowych, turystycznych czy rodzinnych.

Do głosowania dojdzie na przyszłej sesji parlamentarnej w październiku w Strasburgu. Przed głosowaniem tematem wiz zajmie się jeszcze grupa roboczą ds. wiz Rady UE, a później kwestia zostanie omówiona przez stałych przedstawicieli państw członkowskich KE (Coreper) i Radę UE jako instytucję.

UE i Kijów rozpoczęły negocjacje o liberalizacji wizowej już w 2008 roku. Pod koniec 2015r., Komisja Europejska stwierdziła, że ​​Ukraina zrobiła konieczne postępy i spełniła wszystkie kryteria, mimo wyjątkowych wyzwań wewnętrznych i zewnętrznych, przed którymi stanęła w ostatnich latach – czytamy na portalu europarl.europa.eu.

Zwolnień wizowych stosuje się do obszaru Schengen, który obejmuje wszystkie państwa członkowskie UE z wyjątkiem Irlandii i Wielkiej Brytanii, a także Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii.

Zwolnienie z obowiązku wizowego nie uwzględnia prawa do pracy w UE. Pozostałe warunki dostępu do strefy Schengen nadal będą mieć zastosowanie, w tym konieczność udowodnienia wystarczających środków finansowych i celu podróży.