W dniach 19-23 września 2016 roku w Dowództwie Operacyjnym przeprowadzono specjalistyczne szkolenie uzupełniające dla personelu, odpowiedzialnego za przetwarzanie materiałów niejawnych – informuje oficjalny portal DO RSZ. 

W szkoleniu brali udział przedstawiciele jednostek wojskowych, podległych Dowództwu Operacyjnemu RSZ oraz Żandarmerii Wojskowej. Zajęcia dedykowane były przede wszystkim kierownikom kancelarii tajnych i kancelarii tajnych międzynarodowych, ich zastępcom oraz pozostałemu personelowi, odpowiedzialnemu za przetwarzanie materiałów niejawnych – czytamy na portalu. 

Celem szkolenia było poszerzenie, zaktualizowanie i uporządkowanie wiedzy specjalistycznej, która umożliwi uczestnikom szkolenia prowadzenie i obsługiwanie urządzeń ewidencyjnych kancelarii tajnej, tajnej międzynarodowej oraz innej komórki, odpowiedzialnej za rejestrowanie, przechowywanie, obieg i wydawanie materiałów niejawnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami,wykorzystanie elektronicznego systemu obiegu dokumentów w systemie teleinformatycznym i sprawowanie bieżącego nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie informacji niejawnych – informuje DO RSZ.