Komitet Obrony Robotników został założony 23 września 1976 r. przez działaczy opozycyjnych reprezentujących różne pokolenia i środowiska w proteście przeciwko represjom władz PRL wobec robotników z Radomia i Ursusa. KOR był pierwszą jawną organizacją opozycyjną w PRL, a jej głównym celem było niesienie pomocy prawnej i finansowej prześladowanym robotnikom i ich rodzinom.

Dzisiaj dla wielu Polaków – zarówno dla pamiętających komunistyczną rzeczywistość, jak i dla pokolenia urodzonego w III Rzeczypospolitej – KOR stanowi piękną kartę historii polskich dążeń do niepodległości i wyzwolenia się spod dominacji Związku Sowieckiego.


– napisali posłowie w uchwale oraz podkreślili, że KOR odegrał ważną rolę podczas strajku w sierpniu 1980 r. i przyczynił się do legalizacji pierwszych wolnych związków zawodowych za żelazną kurtyną, a jego najważniejszym sukcesem było przełamanie społecznej apatii i lęku przed komunistyczną dyktaturą.

W opinii historyków KOR dał początek innym inicjatywom i organizacjom opozycji antykomunistycznej w czasach PRL.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej postanawia niniejszą uchwałą wyrazić najwyższą wdzięczność twórcom i działaczom Komitetu Obrony Robotników oraz wszystkim Polakom, którzy wspierając KOR, dobrze przysłużyli się Polsce.

– głosi uchwała.