22 września 1939 roku – w Brześciu – wojska sowieckie defilowały wspólnie z armią niemiecką zaraz po tym, jak zgodnie z założeniami paktu Ribbentrop-Mołotow, przekazano miasto w ręce Armii Czerwonej. Wydarzenie to odcisnęło się jak piętno w pamięci Polaków, pozostając na zawsze symbolem zwycięstwa najeźdźców i ich zdradzieckiego porozumienia. 

Po agresji na Polskę armia sowiecka dotarła do Brześcia nad Bugiem, który według porozumienia z 23 sierpnia, należeć miał do rosyjskiej strefy. Niemcy opuścili miasto. Przedtem jednak porozumiano się w sprawie wspólnej defilady; ustalono wszystkie szczegóły. Każda armia przemaszerować miała przed swoim dowódcą, następnie wysłuchać hymnów III Rzeszy i ZSRS oraz wymienić się flagami. 

Ostatecznie jednak zmieniono plan na prośbę rosyjskiego dowódcy Siemiona Kriwoszeina, który bał się, że jego żołnierze – zmęczeni po długim marszu – wypadną gorzej niż niemieccy. Zgodzono się, co do tego, że armia niemiecka po prostu powita przybywających do miasta Sowietów.

„Trybuny Zwycięstwa”, zbudowane na potrzeby tej wspólnej uroczystości zostały ozdobione przez Rosjan swastykami i czerwonymi gwiazdami. O godzinie 16 wojska niemieckie rozpoczęły defiladę, która zakończyła się pod trybuną zajmowaną przez Heinza Guderiana i Siemiona Kriwoszeina. Zgodnie z porozumieniem Niemcy wycofali się za Bug, a Sowieci rozpoczęli przejmowanie miasta. Broniącego Brześcia polskiego dowódcę Konstantego Plisowskiego aresztowało NKWD. Został później zamordowany w Katyniu. 

Pod koniec września, kiedy kolejny rozbiór Polski stał się faktem, Niemcy i Rosja podpisały „Traktat o przyjaźni”, którego wstęp brzmiał:

Rząd Rzeszy Niemieckiej i Rząd ZSRS uznają, że jest ich wyłącznym zadaniem, po upadku byłego państwa polskiego odtworzyć spokój i porządek na tych terytoriach i zapewnić pokojowy byt ludności tam zamieszkującej w zgodzie z jej narodowym charakterem.