25. Brygada Kawalerii Powietrznej szkoli swych żołnierzy również do wykonywania zadań na pozór całkiem niezwiązanych ze specyfiką wojsk aeromobilnych. Oprócz szkolenia typowego dla powietrznych ułanów, wszechstronność i bardzo nietypowe umiejętności to niezbędne cechy współczesnego kawalerzysty.

Głównym celem tegorocznego szkolenia jest przygotowanie nurków do wykonywania zadań pod powierzchnią wody. Żołnierze plutonu nurków z kompanii saperów 25. Batalionu dowodzenia, w ramach szkolenia programowego, doskonalą umiejętności indywidualne i zespołowe podczas rozpoznania przeszkód wodnych, jak również bezpośrednio przyległych brzegów. Ponadto, doskonalą także procedury bezpieczeństwa podczas wypadków nurkowych z użyciem komory hiperbarycznej. Szkolenie obejmuje nie tylko rozpoznanie i przygotowanie do niszczenia obiektów hydrotechnicznych, ale również poszukiwanie i wydobywanie zatopionego sprzętu bojowego.

Umiejętności zdobyte w trakcie szkolenia, wykorzystywane są przez kawalerzystów podczas ewentualnych działań rozpoznawczych w rejonach występowania zbiorników i przeszkód wodnych oraz podczas zabezpieczenia przepraw i skoków spadochronowych do wody.

Większość żołnierzy, biorących udział w szkoleniu, to doświadczeni nurkowie, legitymujący się tytułami nurków inżynierii i starszych nurków inżynierii. W ciągu roku przebywają oni pod powierzchnią wody min. 90 godzin. Pomimo tak dużego doświadczenia, wciąż ćwiczą działanie w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnych, a także powtarzają przepisy bezpieczeństwa podczas nurkowania. Każdy nieprzemyślany ruch pod wodą może być nieodwracalny.