Amerykański ośrodek badawczy Picatinny Arsenal, we współpracy z żołnierzami piechoty morskiej i wojsk lądowych, prowadzi pracę nad nowym, wielozadaniowym ręcznym granatem, noszącym nazwę The Enhanced Tactical Multi-Purpose (ET-MP).
 
Planuje się, aby w ramach programu Manager for Close Combat Systems ET-MP znalazł się na wyposażeniu wojsk amerykańskich już w 2020 roku. Granat ten ma być ergonomiczny, umożliwiający przy tym bezproblemowe korzystanie z niego żołnierzom leworęcznym. W broni tej zależnie od sytuacji będzie można wybrać dwa tryby działania. W pierwszym ET-MP funkcjonować ma jako zwykły granat zaczepny, umożliwiający zwalczanie siły żywej samą siłą wybuchu w promieniu rażenia około 20 metrów. W drugim trybie działać będzie jak granat obronny unieszkodliwiając wroga odłamkami na dystansie do 200m. Obecnie wojska amerykańskie korzystają jedynie z odłamkowego granatu obronnego M67. Drugim granatem użytkowanym przez Siły Zbrojne Stanów Zjednoczonych był granat zaczepny MK3A2, jednak ze względu na wykorzystywanie wielce szkodliwego azbestu do produkcji tej broni, w 1975 wycofano go ze służby.