Należy prowadzić odpowiedzialną politykę w zarządzaniu migracjami. Kluczowe są: skuteczna ochrona granic, odsyłanie nielegalnych migrantów do kraju pochodzenia i usuwanie przyczyn i źródeł migracji -  podkreślał podczas szczytu ONZ minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak. Wziął on udział w szczycie ONZ w Nowym Jorku poświęconym ruchom migracyjnym i uchodźcom.

Dyskusja dotyczyła tego, co powoduje migracje oraz jaki jest ich wpływ na kraje pochodzenia, tranzytu i przeznaczenia uchodźców.

Odbywający się w Nowym Jorku Szczyt Organizacji Narodów Zjednoczonych był w całości poświęcony ruchom migracyjnym i uchodźcom. Efektem rozmów ma być przyjęcie wspólnej deklaracji, która wskaże kierunki działań wspólnoty międzynarodowej wobec zjawisk migracyjnych, jakie zachodzą obecnie na świecie.

Nowojorski szczyt trwał od 16 września i zakończył się w dziś. Polskiej delegacji przewodniczył prezydent Andrzej Duda. W spotkaniu wziął udział także Jakub Skiba, sekretarz stanu w MSWiA.

Gdy zastanawiam się nad rozwiązaniem problemu masowych migracji, dochodzę do wniosku, że tym, czego często brakuje w dyskusjach na ten temat, jest rozróżnienie na migracje ekonomiczne i uchodźstwo wojenne.  Te odmienne zjawiska wymagają bowiem zupełnie innych odpowiedzi. Jeżeli łączymy tragedię uchodźców z potrzebami migrantów ekonomicznych, tak naprawdę nie jesteśmy w stanie efektywnie pomóc żadnej z tych grup

- mówił podczas swojego wystąpienia prezydent Andrzej Duda.