Świadomie wybrana szkoła zawodowa, która zapewnia kształcenie na wysokim poziomie, może być mocnym punktem w cv. Młode i ambitne osoby, które wybrały taką ścieżkę kariery oraz pragną rozwijać praktyczne umiejętności, wpiera Erasmus+, największy unijny program edukacyjny.

Dobrze wykwalifikowani fachowcy mają bardzo dużą szansę na znalezienie satysfakcjonującej pracy oraz odpowiednie wynagrodzenie. Dlatego Ministerstwo Edukacji Narodowej dąży do tego, aby jakość kształcenia w szkołach zawodowych wzrosła, a uczniowie coraz częściej wybierali takie placówki. Rozwój kształcenia zawodowego od 2014 r. wspomaga również program Erasmus+, dzięki któremu młodzież może odbywać staże w zagranicznych przedsiębiorstwach, a nauczyciele podnoszą swoje kwalifikacje na różnego rodzaju kursach i szkoleniach. – Program Erasmus+ oraz działania podejmowane przez resort edukacji to odpowiedź na problem, jakim jest niedopasowanie oczekiwań pracodawców do kompetencji i umiejętności kandydatów. Tej kwestii nie można bagatelizować. Aż 33 proc. polskich pracodawców deklaruje dziś, że ma trudności w obsadzeniu stanowisk – komentuje dr Paweł Poszytek, p.o. dyrektora generalnego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowej Agencji Programu Erasmus+.

Przemyślany wybór

Jednym ze sposobów rozwiązania tego problemu może być rozwój doradztwa zawodowego na każdym etapie edukacji. Jak podaje Ministerstwo Edukacji Narodowej, z danych GUS wynika, że istnieje dziś bardzo duże zapotrzebowanie na absolwentów szkół zawodowych. Jednocześnie występuje nadpodaż absolwentów  z wyższym i średnim wykształceniem, którzy bardzo często przekwalifikowują się bezpośrednio po ukończeniu szkoły. Uczestnicy projektów realizowanych w ramach programu Erasmus+ zaproponowali już kilka ciekawych rozwiązań, celem których jest rozwój doradztwa zawodowego. Doskonały przykład stanowi projekt zatytułowany „Trio2Success”. Przedsięwzięcie realizowało Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży w Poznaniu. 

Pomoc w wyborze właściwej ścieżki zawodowej przez młode osoby to cel, który wyznaczyli sobie również przedstawiciele Fundacji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Organizacja realizuje przedsięwzięcie zatytułowane „Best practices in teaching entrepreneurship and creating entrepreneurial ecosystems in Europe”, które jest skoncentrowane na podnoszeniu poziomu przedsiębiorczości wśród młodzieży. Zdaniem organizatorów, osoby objęte projektem nie będą podejmowały nieprzemyślanych wyborów ścieżki edukacyjnej lub zawodowej, a w przyszłości – pracy poniżej swoich ambicji i kwalifikacji. 

Praktyka przede wszystkim

Świadomy wybór szkoły to jeszcze nie wszystko. Równie ważne jest to, aby dana placówka zapewniła kształcenie na odpowiednio wysokim poziomie, a jej uczniowie podczas nauki rozwinęli praktyczne umiejętności pożądane przez pracodawców. – Rozminęliśmy się z pracodawcami. Szkoła zawodowa nie może dłużej czekać! Dlatego należy włączyć przedsiębiorców do systemu kształcenia – postulowała minister edukacji narodowej Anna Zalewska podczas spotkania zatytułowanego „Podsumowanie Ogólnopolskich Debat o Edukacji”. 

Projekty realizowane w ramach programu Erasmus+ uwzględniają również i taką potrzebę. Dowód stanowi np. przedsięwzięcie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Skoczowie. W ramach projektu „Ponadnarodowe staże zawodowe kluczem do świata europejskiej motoryzacji” młodzież wyjechała do Hiszpanii. Tam zapoznała się z nowoczesnymi i innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi,  coraz częściej stosowanymi w przemyśle samochodowym. Realizując projekty, mogę ciągle się douczać, a następnie wykorzystywać zdobytą wiedzę w swojej pracy zawodowej. Sprawia mi to wielką przyjemność – dodaje koordynatorka projektu Ewa Wilczyńska. 

Aktualizacja wiedzy

Podnosząc jakość kształcenia zawodowego nie można zapominać o rozwoju kompetencji nauczycieli. – Edukacja zawodowa to sektor, który bardzo szybko się zmienia w zależności od aktualnych potrzeb rynku. Stale należy poszerzać dostęp do szkoleń i kursów dla nauczycieli, którzy powinni aktualizować wiedzę i zdobywać swoje umiejętności – komentuje dr Paweł Poszytek, p.o. dyrektora generalnego FRSE. Takie wyzwanie podjęli m.in. pracownicy Zespołu Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze. Zatrudnieni w tej placówce nauczyciele przedmiotów ekonomicznych, handlowych oraz hotelarskich wzięli udział w szkoleniu zawodowym, przeprowadzonym przez wykładowców Uniwersytetu w Barcelonie. Dzięki programowi Erasmus+ nauczyciele poznali nowe metody uczenia zawodu za granicą oraz rozwijania trwałej współpracy między instytucjami kształcenia i szkolenia zawodowego z różnych krajów. 

Jeszcze więcej umiejętności 

Uczestnicy programu Erasmus+ odnoszą również wiele innych korzyści. Osoby zaangażowane w realizację projektów edukacyjnych rozwijają kompetencje językowe, stają się bardziej pewne siebie, uczą się pracy w zespole, nawiązują nowe znajomości. To bardzo ważne umiejętności, dzięki którym łatwiej można zdobyć wymarzoną pracę. 

Przedstawicieli instytucji oświatowych, którzy chcieliby dowiedzieć się więcej na temat oferty Erasmus+ oraz tego, jak program wspiera reformę edukacji, zapraszamy na konferencje z cyklu EDUinspiracje. Najbliższa dobędzie się 28 września w Rzeszowie. Wszystkie informacje na ten temat, w tym rejestrację na wspomniane wydarzenie, można znaleźć na stronie www.eduinspiracje.org.pl/konferencje. 

Materiał powstał we współpracy z redakcją „niezalezna.pl”.