Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek, poinformował, że w poniedziałek rozpoczną się kolejne prace na "Łączce".

Dotychczasowe prace na warszawskich Powązkach Wojskowych zostały przerwane, bo w Kwaterze "Ł", na miejscu bezimiennego pogrzebania bohaterów, zbudowano w latach 80. groby. 

O celu prac na "Łączce", prezes IPN mówił w wywiadzie w tygodniku "Idziemy".

Jest to dla mnie nie tylko przywilej, ale także obowiązek, ponieważ to są zadania wynikające z ustawy. Został powołany oddzielny pion: Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN. Mogę nawet powiedzieć, że działania pana profesora Szwagrzyka będą miały jeszcze większy zakres. Wierzę, że te prace zakończą się m.in. odnalezieniem szczątków rotmistrza Witolda Pileckiego, generała Augusta Emila Fieldorfa „Nila” czy podpułkownika Łukasza Cieplińskiego „Pługa”.

Prace zakończą się wiosną 2017 r. Przypomnijmy, że do tej pory prace pod kierownictwem prof. Krzysztofa Szwagrzyka przyczyniły się do odnalezienia już dwustu osób. Odkryto m.in. szczątki majora Zygmunta Szendzielarza "Łupaszki” czy majora Hieronima Dekutowskiego "Zapory".