Antyrządowa rezolucja została przyjęta w Parlamencie Europejskim. Wzywa ona do opublikowania orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. - Jest to rezolucja przeciwko Polsce - komentowała jeszcze przed głosowaniem Jadwiga Wiśniewska, europosłanka PiS. Rezolucja nie ma mocy wiążącej i jest traktowana jako presja na rząd. Ryszard Legutko dodał, że Polska stoi na stanowisku przestrzegania reguł traktatowych Unii, a Instytucje UE starają się poszerzać kompetencje, które posiadają.

Za przyjęciem rezolucji głosowało 510 osób, 160 było przeciw, a 29 pozostałych, obecnych na sali, nie głosowało w tej sprawie. 
Europosłowie PiS komentowali decyzję PE.

Kłamliwa rezolucja przeciw Polsce przyjęta została przez frakcje polityczne, które chcą wesprzeć opozycję. Rezolucja została napisana bez żadnego merytorycznego wkładu

– powiedział Tomasz Poręba.

Europoseł Ryszard Czarnecki dodał, że rząd mimo tej rezolucji będzie kontynuował swój plan dla Polski.

Nasz rząd wprowadza wiele dobrych zmian, będziemy dalej robić swoje i wypełniać dobry plan dla Polski

– powiedział.

Poseł Wiśniewska dodała, że opozycja uderzając w polski rząd, uderza tym samym w Polskę i Polaków.