Jean-Claude Juncker przemawiał w Parlamencie Europejskim podczas debaty na temat obecnego stanu Unii Europejskiej (State of the European Union – SOUTE). W odniesieniu do Brexitu stwierdził, że „tylko ci, którzy akceptują przypływ osób, mogą mieć dostęp do rynku wewnętrznego”. – Nie dopuszczamy wyjątków od zasady swobodnego przepływu osób. Nie będzie żadnego Wspólnego Rynku à la carte! – mówił przewodniczący Komisji Europejskiej.

W Strasburgu trwa debata na temat stanu UE. Jean-Claude Juncker przedstawił w przemówieniu swoją wizję Unii. Mówił m.in. o migracji, pomocy uchodźcom i bezpieczeństwie UE. Nawiązał również do wyjścia Wielkiej Brytanii z UE.

Brexit nie zagrozi Unii Europejskiej. Dostęp do wspólnego rynku może mieć tylko ten, kto respektuje wszystkie swobody unijne

– mówił szef KE.
 
Wielokrotnie nawiązywał do uchodźców.

Potrzebujemy jeszcze więcej solidarności, ale musi pochodzić z serca, nie można jej narzucić. Zwracam się do prezydencji słowackiej i budowanie solidarności i do zachęcenia w uczestniczeniu w relokacji i rozwiązaniu kryzysu uchodźczego

– nadmieniał.
 
W innym miejscu mówiąc o bezpieczeństwie zaznaczył, że „unia to pokój i tolerancja”.

Europa to nie „dziki Zachód”. Chcemy sprawiedliwej społecznej gospodarki rynkowej. Każda firma, mała i duża, musi płacić podatki tam, gdzie wypracowuje zyski

– zaznaczył podczas SAUTE.
 
Zapowiedział, że wkrótce zaproponują nowy system informacji o przemieszczaniu się i podróżach.

Będziemy dzięki niemu wiedzieć kim są osoby, które chcą przekroczyć nasze granice

– powiedział.