Do 15 września mogą zgłaszać się kandydaci na stanowisko prezesa Zarządu Telewizji Polskiej SA. Konkurs rozstrzygnięty zostanie najpóźniej 15 października. Przeprowadza go Rada Mediów Narodowych i składa się on z trzech etapów. Pierwszy z nich obejmuje formalną ocenę zgłoszeń, drugi ich ocenę merytoryczną. Trzeci zaś – rozmowę kwalifikacyjną z kandydatami wyłonionymi przez Radę.

Na stronie Sejmu, w zakładce „Rada Mediów Narodowych”, wśród uchwał podjętych przez Radę można znaleźć komunikat z 2 sierpnia 2016 r.: „odwołuje się Pana Jacka Kurskiego ze stanowiska Prezesa Zarządu Telewizji Polskiej S.A. z dniem rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Telewizji Polskiej S.A., jednakże nie później niż z dniem 15 października 2016 r.”. Druga uchwała z tego samego dnia dotyczy ogłoszenia konkursu na stanowisko prezesa TVP, którego rozstrzygnięcie nastąpi „nie później niż do 15 października 2016 r.”.

Jakie wymagania musi spełniać osoba, która chce kandydować na stanowisko prezesa Zarządu Telewizji Polskiej? Wśród wymienionych kryteriów znajdują się wyższe wykształcenie i kompetencje w radiofonii lub telewizji. Kandydat musi także korzystać w pełni z praw publicznych i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. Ma to być także osoba „niepodlegająca określonym w przepisach prawa lub umowie ograniczeniom lub zakazom pełnienia funkcji członka zarządu w spółkach prawa handlowego lub w Telewizji Polskiej S.A.” oraz „niekarana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe”. Ponadto zgłoszenie kandydata powinno zawierać m.in. informację o złożeniu „oświadczenia (…) o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów”.

Na razie nie wiadomo, ile osób zgłosiło swoje kandydatury. Chęć ubiegania się o stanowisko deklarował Jacek Kurski. Ponadto zaraz po ogłoszeniu konkursu Mariusz Max Kolonko, reporter mieszkający na stałe w USA, były amerykański korespondent TVP, ostatnio publikujący swoje wideofelietony na portalu YouTube, napisał na Twitterze: „rozważam start w konkursie na prezesa TVP”. Gotowość do kandydowania wyraził także reżyser Grzegorz Braun. W ostatnich dniach swój start w konkursie potwierdziła „Presserwisowi” Agnieszka Romaszewska-Guzy, dyrektor TV Biełsat. Wśród ewentualnych kandydatów pada także nazwisko m.in. Przemysława Tejkowskiego, prezesa Radia Rzeszów i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej TVP.

– Nie potwierdzam, nie zaprzeczam – powiedział on Press.pl.