Krzysztof Kozłowski to doświadczony urzędnik. Ma odpowiednie kompetencje, aby objąć stanowisko wojewody - stwierdził minister Mariusz Błaszczak podczas środowej uroczystości wprowadzenia nowego wojewody zachodniopomorskiego.

Szef MSWiA wręczył dziś nominację nowemu wojewodzie zachodniopomorskiemu - Krzysztofowi Kozłowskiemu, który dotychczas pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Minister podkreślił, że jednym z głównych zadań nowego wojewody będzie odbudowanie przemysłu stoczniowego w Szczecinie.

Krzysztof Kozłowski zastąpił na stanowisku zmarłego przed kilkoma tygodniami Piotra Janię.

Krzysztof Kozłowski odbył aplikację sądową w Sądzie Okręgowym w Szczecinie zakończoną egzaminem sędziowskim. Jest wpisany na listę adwokatów, jest również doktorem nauk prawnych. Pracuje w Katedrze Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Włada językiem angielskim, francuskim oraz niemieckim.

Po wprowadzeniu wojewody minister Mariusz Błaszczak złożył kwiaty na grobie Piotra Jani.