Funkcjonariusze z placówki Straży Granicznej w Rutce-Tartak zatrzymali trzech cudzoziemców oraz obywatela Łotwy, który przewoził ich samochodem.

2 września w Szypliszkach patrol Straży Granicznej skontrolował osobowe volvo. Pojazdem na łotewskich tablicach rejestracyjnych podróżował obywatel Łotwy, który przewoził bez wymaganych dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy państwowej dwóch obywateli Pakistanu (kobietę i mężczyznę) oraz  obywatela Indii. Cudzoziemców przekazano stronie litewskiej w ramach readmisji.

Prokurator Rejonowy w Suwałkach za udzielenie pomocy w nielegalnym przekroczeniu granicy zaproponował dla kierowcy karę w wymiarze jednego roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na trzy lata oraz grzywnę w wysokości 3 tys. zł.