Przyjęto nowy regulamin dotyczący konkursu na stanowisko prezesa TVP – będzie on jawny i trzyetapowy. Zadecydowano również, że nowy zarząd Telewizji Polskiej będzie składał się wyłącznie z prezesa.
 
Spotkanie Rady Mediów Narodowych odbyło się 1,5 tygodnia temu. Zaproponowano projekt regulaminu na prezesa TVP, który został przyjęty go w poniedziałek.
 
Zgodnie z przepisami od kandydatów wymaga się posiadania wyższego wykształcenia oraz kompetencji. Spełnionych musi być również kilka warunków standardowych w rekrutacjach do pracy w sektorze państwowym: niekaralność, pełna zdolność do czynności prawnych, czy korzystanie w pełni z praw publicznych. Nowy prezes TVP nie musi mieć doświadczenia na stanowisku kierowniczym.
 
Kandydaci mogą być zgłaszani do 15 września 2016 roku. Aplikacje powinny zawierać CV, list motywacyjny oraz dokumenty poświadczające spełnienie wymogów konkursu. W liście motywacyjnym powinna być zawarta wizja działania Telewizji Publicznej – podkreślił Krzysztof Czabański, przewodniczący RMN.
 
Pierwszym etapem będzie ocena pod względem formalnym, w kolejnym etapie pod względem merytorycznym. Ostatnią częścią będą rozmowy kwalifikacyjne z członkami Rady.
 
Nie określono ilu kandydatów będzie dopuszczonych do trzeciego etapu, oraz ile będą trwały rozmowy.


„Rozmowy będą dotyczyć głównie wiedzy kandydatów z zakresu zarządzania (zwłaszcza spółkami z udziałem Skarbu Państwa), mediów elektronicznych (zwłaszcza telewizji) oraz realizacji interesu publicznego w mediach, a także wiedzy ogólnej z kultury i zagadnień życia społecznego i gospodarczego oraz dotychczasowe doświadczenie zawodowe kandydata”

 – podaje wirtualnemedia.pl.

Oceniane będą doświadczenie w zarządzaniu, wykształcenie, uprawnienia zawodowe, czy dotychczasowa rzetelność zawodowa dająca rękojmię.
 
Po zakończeniu rozmów RMN wyłoni najlepszych kandydatów. Gdyby pierwsza z nich nie zgodziła się przyjąć stanowiska, propozycję otrzyma kolejna osoba.

Rada podając uzasadnienie będzie miała możliwość zakończenia konkursu w dowolnym momencie bez wyłonienia kandydatów.