Wprowadzenie w Norwegii w 2015 roku obowiązkowej służby wojskowej dla kobiet się sprawdza. Rocznik 1997, który rozpoczął służbę wojskową w tym roku składa się w 1/3 z kobiet spośród około 10 tysięcy rekrutów. Przed wprowadzeniem obowiązkowej służby dla kobiet współczynnik ten wynosił raptem 14 proc.– informuje francuska agencja prasowa AFP

Dla rządzących w Oslo obowiązkowa służba dla kobiet jest kolejnym korkiem zmierzającym do równouprawnienia płci i czyni to Norwegię jedynym państwem pośród krajów NATO, w których obowiązek służby wojskowej obejmuje zarówno kobiety jak i mężczyzn. Warto natomiast przypomnieć, że już ponad 40 lat temu rządzący w Norwegii wprowadzili ustawę dającą możliwość kobietom zaciągnięcia się na ochotnika do norweskiej armii. Poborowych traktuje się jednakowo. Mężczyźni i kobiety śpią, ćwiczą i jedzą razem.Służba wojskowa w Norwegii trwa 19 miesięcy i składa się z 12 miesięcy szkolenia, natomiast reszta rozłożona jest na coroczne ćwiczenia.