Muzeum Wojska w Białymstoku postanowiło uczcić datę uroczystego pogrzebu „Inki” Danuty Siedzikówny i „Zagończyka” Feliksa Selmanowicza, wydając komiks poświęcony bohaterskiej sanitariuszce. Narysował go Daniel Baum, a scenariusza napisała Paulina Królikowska, która wcześniej stworzyła m.in. komiks o powstaniu warszawskim.

W ubiegłym roku Rada Miasta Białystok jednogłośnie podjęła uchwałę, aby szczególnie uhonorować młodą bohaterkę, która pochodziła przecież z Białostocczyzny i ogłosiła rok 2016 – rokiem „Inki”. Radni chcieli tym samy docenić znaczenie postaci Danuty Siedzikówny w historii miasta i regionu.

Jej niezłomna postawa urasta do rangi symbolu wierności takim zasadom wyniesionym z rodzinnego domu, jak: miłość do ojczyzny, wolność, honor, godność

– napisali w oświadczeniu.

28 sierpnia 2016 r. muzeum rozpocznie bezpłatną dystrybucję komiksu, który ma trafić do rąk młodych czytelników, stając się niejako pomostem między współczesną młodzieżą i ich rówieśniczką z połowy lat 40. XX w.