Aż 270-krotne przekroczenie norm trującego benzenu odnotowano podczas badań powietrza wykonanych 11 lipca przy ul. Skierniewickiej. Władze nic nie robią z tą tykającą bombą, choć to nie pierwsze tak zatrważające wyniki.

- Właśnie otrzymałam interpretację najnowszych wyników badań Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska (WIOŚ). Przy ul. Skierniewickiej odnotowano 270-krotne przekroczenie normy benzenu – alarmuje Aneta Skubida, niezależna wolska radna.

Pomiary wykonano w ramach monitoringu instalacji do oczyszczania powietrza nagromadzonego w kanalizacji na pobliskim placu budowy.

– Na sesji rady dzielnicy od razu złożyłam kolejną interpelację w tej sprawie. Inwestor miał już dawno przygotować odpowiednią instalację, a poprzestał na filtrze powietrza w miejscu zrzutu. Przez pół roku nikt nie wyegzekwował od inwestora realizacji tamtego zobowiązania – dodaje Skubida.

19 maja 2016 r. WIOŚ wykonał badania jakości powietrza w tej samej okolicy. Wyniki również były zatrważające – stężenie benzenu przekraczało normy aż 700-krotnie! Substancja ta powoduje zatrucia, negatywnie oddziałuje na centralny układ nerwowy, niszczy również szpik kostny.

O sprawie milczą ratusz i media głównego nurtu. Chodzi prawdopodobnie o atrakcyjność inwestycyjną gruntów, na których odnotowano skażenie.

Więcej na ten temat w Dodatku Warszawskim do „Gazety Polskiej Codziennie”