W 1. Batalionie Logistycznym odbyło się szkolenie żołnierzy Narodowego Elementu Wsparcia Logistycznego XXXV Zmiany PKW KFOR, który od listopada br. do maja 2017 roku będzie realizował zadania mandatowe w Kosowie – informuje oficjalny portal Batalionu.

Główny nacisk szkolenia położono na doskonalenie znajomości Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Konfliktów Zbrojnych, zasady i procedury użycia siły, praktyczne szkolenie z obrony przed bronią masowego rażenia, szkolenie ogniowe oraz szkolenie z zakresu odzyskiwania personelu narażonego na izolację – czytamy na stronie 1. Batalionu Logistycznego.  Żołnierze rzucali również granatem bojowym i wykonywali strzelanie z broni typu Beryl i Wist. Podczas szkolenia realizowano również sprawdzenie szczelności masek przeciwgazowych.